Tilskudd til økt deltakelse i korps - 20. mai

Nå kan korps som er medlemmer i Korpsnett Norge søke om tilskudd til å redusere kostnadene ved å delta.

2018 korpsforalle gruppespillerkornett illustrasjon smal foto Korpsnett Norge

Ordningen er kommet i stand som følge av en ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet, og midlene er fordelt ut til organisasjonene via Norsk musikkråd. Søknadskjema i lenke nederst i saken.

Søknadsfrist: 20. mai kl. 23:59

Målet med ordningen er at flere skal kunne få delta på korpsets aktiviteter, samt at flere skal kunne rekrutteres inn på aktivitetene.

Kriteriene

Kulturdepartementet har tildelt midlene til organisasjonene ut fra følgende forutsetninger:

Midlene skal gå til lokale lag og foreninger og deres aktiviteter for økt deltakelse og inkludering av barn og unge i eksisterende aktiviteter og skal understøtte:

  • lokale lags (korpsenes) arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Midlene som tildeles kan eksempelvis gå til:

  • hel eller delvis reduksjon av ulike deltakeravgifter (turer, sommerkurs, refusjon av kontingent, kostnader til undervisning dersom det betyr at flere kan få tilbudet osv.)
  • etablering av nye rekrutteringstiltak der det er aktuelt, og hovedmålgruppen for tiltaket er barn og unge som faller utenfor på grunn av økonomi og sosiale forhold.
  • markedsføringstiltak for å nå fram til nye grupper.

For å søke midler via Korpsnett Norge må korpset være medlemmer i organisasjonen.

Søknadsskjema til ordningen finner dere her:

Søknadsskjema - økt deltakelse