Arrangementer for kor (SATB) alene

Nu Rinder Solen Op (1 min pr vers, 6 vers) - arr Øystein Sandbukt
Til denne teksten finnes det flere melodier. Vi har valgt å bruke tonen fra Fjellgårdene i Sunndal. Fjellfolket likte å synge, og til tross for veldig få potensielle medlemmer, hadde de i sin tid eget mannskor! Ingebrigt Forseth, som vi har denne melodien etter, var født og oppvokst i Svisdal, en av fjellgårdene i Sundal.

Naar mit Øye (2½ min) - arr Peter Wergeni
Denne folketonen har vi fra Ildri Kanestrøm, barnefødt på fiskeværet Grip utenfor Kristiansund, og gift og bosatt i Straumsnes i nåværende Tingvoll kommune. Komponisten David Monrad Johansen karakteriserer tonen fra Straumsnes i Tingvoll som "en av de mest gripende toner i vår religiøse folketoneskatt". Over Ildri Kanestrøms toner har den tyske komponisten, kantor i Brieg, Max Drischner, komponert tre variasjonsrekker for orgel, og opptatt disse i "Norwegische Volktonsuiten". Så var det Ildri Kanestrøm som fikk æren av å "betale tilbake" litt for det vi har tatt til oss sydfra gjennom tidene!