Økonomikurs 25. april kl. 19:00 - 21:00

Torsdag 25. april arrangerer vi et to-timers nettbasert økonomikurs for kasserere og andre tillitsvalgte som har med økonomien i korpsene å gjøre.

Påmelding til økonomikurs 25. april 19:00 - 21:00

Kurset ledes av Jon G. Olsen, daglig leder hos Akershus musikkråd, og arrangeres i samarbeid med Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL).

Kurset er gratis for deltakere fra korps og ensembler som er medelmmer i Korpsnett Norge, men man må meldes på via nedenforstående skjema.

Kurset foregår på nett, og lenke til kurset sendes ut til deltakerne i forkant av kurset.

I løpet av kurset fokuseres det på følgende temaer:

* Tilskuddsordninger generelt, voksenopplæringstilskudd, MOMS-refusjon, andre tilskuddsordninger inkl. litt om å skrive søknader.

* Økonomistyring og økonomisk drift i lokale foreninger

* Lover og regler, grenseverdier

* Praktiske rutiner (bl.a. bilagshåndtering, etablering av eget skriftlig økonomireglement i korpset/orkesteret, kontrollrutiner, overføring av kunnskap fra et styre (kasserer) til neste)

* Årsoppgjør

* Driftsregnskap / prosjektregnskap, brutto/nettoregnskap, balanse, budsjettering og regnskapsrutiner, internkontroll – bilagshåndtering, regnskapsrapportering til styret / andre.

* Økonomisk ansvar for styremedlemmer med blant annet litt om signaturrett/prokura, personlig ansvar, ansvarlighet og aktsomhet.

Jeg melder meg på økonomikurset
Posisjon i korpset
Samtykke til lagring av personopplysninger

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:https://lovdata.no/dokument/NL...