Nyheter  Mandag 5. februar 2024

Altakursene 2024 - Tverrelvdalen 23. - 27. juni

Velkommen til vårt splitter nye regionale sommerkurs for musikanter i skolekorpsalder fra Finnmark og Troms. Kurset har blitt til som et samarbeid mellom Alta Messingkvintett og Korpsnett Norge. Påmeldingsfrist er 1. mai.

Altakurs illustrasjon foto Hassan Al Aazari Golden Productions

Sommerkurs er noe mange korpsmusikanter ser tilbake på med stor glede. Som deltaker treffer du både nye og gamle venner, får spilt masse og lært mye, og ikke minst får man være med på mye moro også når det er spillefri.

Praktisk info

Altakursene 2024 arrangeres på Tverrelvdalen skole i perioden 23. - 27. juni og består av to kurs, Spillekurs 1 er for de mellom 9 og 12 år og Spillekurs 2 er for de mellom 13 og 19 år.

Spillekurs 1: 9 - 12 år, 24. - 27. juni (4 dager) Deltakeravgift 3700, -

Spillekurs 2: 13 - 19 år, 23. - 26. juni (4 dager) Deltakeravgift 4000, -

Merk datoene: Spillekurs 2 både starter og slutter en dag før Spillekurs 1.

Deltakeravgiften dekker kost og losji, instruktører, noter og kursmateriell. Deltakerne må selv koste reise tur/retur kurset.

Det er overnatting i klasserom på Tverrelvdalen skole, der også all undervisningen foregår.

Hvem kan delta?

Siden det er første året vi arrangerer dette, har vi bestemt at vi i første omgang åpner opp for deltakere på messinginstrumenter og slagverk.

Men vi ber treblåsere og drillere som også har lyst til å reise på kurs om å ta kontakt, enten selv eller via korpset. Blir dere mange nok vil vi vurdere saken (send oss i så fall en epost til korpsnett@korpsnett.no).

Som vanlig for alle kurs i regi av Korpsnett Norge er Altakursene åpne for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Mulighet for redusert deltakeravgift

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Altakursene for deltakere fra familier med lav inntekt (eget søknadsskjema i lenke nederst på siden). En del korps dekker deler av deltakeravgiften for sine medlemmer. Denne støtteordningen skal ikke gå til å redusere korpsets andel, KUN til å redusere eller dekke den andelen deltakeren i utgangspunktet skal betale.

Disse skal lede sommerkursene i Alta

 • Johan Daniel Hætta Turi - musikalsk leder / trompet
 • Monika Holst-Olsen - trompet
 • Ida Holm Olaussen - horn
 • Karoline Thomassen - trombone
 • Per Andersson - tuba / baryton
 • Mathias Schultz Nilsen - slagverk
 • Jan Erik Helleren - administrativ leder
 • TBA - fritidsleder
 • TBA - fritidsleder
 • TBA - våken nattevakt

Les mer om ledere og instruktører i egen sak (kommer).

Les mer om mulighet for redusert deltakeravgift her

Påmelding til Altakursene 2024

Altakursene arrangeres på Tverrelvdalen skole i Alta kommune 23. - 27. juni 2024. Altakursene består av to parallelle spillekurs for skolekorpsmusikanter, inndelt etter hvor lenge man har spilt, et for dere mellom 9 og 12 år, og et for dere mellom 13 og 19 år.

Dersom kursene skulle bli avlyst på grunn av pålegg fra myndighetene eller andre forhold som er utenfor Korpsnett Norges kontroll (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

Jeg ønsker å delta på

MERK DATOENE: Spillekurs 2 både begynner og slutter en dag før Spillekurs 1.

Jeg leser notene i
T-skjortestørrelse

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Hvem skal fakturaen sendes til

Hvem skal fakturaen sendes til?

Kryss av for deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpset om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Det er viktig med korrekt, fullstendig adresse, med både navn, vei/gateadresse og postnr/sted uansett om det er korpet eller den enkelte som skal ha fakturaen tilsendt.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...

Om arrangørene

Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og og andre musikkensembler. Vi har 122 medlemkorps med om lag 3200 medlemmer totalt. Medlemskorpsene våre er spredt over hele landet. Korpsnett Norge vil at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et musikkorps. Attraktive aktivitetstilbud, synergieffekt gjennom samarbeid og profesjonell service som stimulerer til egenaktivitet er blant Korpsnett Norges fremste oppgaver.

Alta Messingkvintett ble startet sommeren 2020 med et ønske om å bidra til å gi et variert kulturtilbud til befolkningen i byen og fylket. Alta Messingkvintett startet opp med sommerkurstilbud i egen regi for å utvikle et tilbud for unge talenter i fylket. Det er dette sommerkurstilbudet som nå har munet ut i samarbeidsprosjektet Altakursene 2024.

Messingkvintetten består av:

 • Monika Holst Olsen, trompet
 • Johan Daniel Hætta Turi, trompet
 • Ida Holm Olaussen, horn
 • Karoline Thomassen, trombone
 • Per Andersson, tuba

Påmelding til Altakursene 2024 Søknad redusert deltakeravgift Altakursene 2024 Mer om ledere og instruktører Altakursene 2024

KO logo
Alta Messingkvintett logo