Nyheter  Tirsdag 27. februar 2024

Jan Erik Helleren - administrativ leder

Jan Erik Helleren er musikksjef i Korpsnett Norge, og har det overordnede ansvaret for hele sommerbrassen.

Jan Erik Helleren foto Korpsnett Norge

Jan Erik er utdannet instrumentalpedagog med slagverk som hovedinstrument fra Østlandets Musikkonservatorium i Oslo, og har også studert dirigering ved Universitetet i Stavanger. Han har dirigert korps og hold kurs og seminarer over hele landet i mer enn 30 år. Som musikksjef i Korpsnett Norge har Jan Erik den musikkfaglige delen av Korpsnett Norges kurs- og arrangementsvirksomhet som sitt hovedansvarsområde.