Nyheter  Onsdag 1. november 2023

Påmeldingen er åpnet - Valdres Sommerbrass tilbake til Vestre Slidre i 2024

Vi har gleden av å kunne annonsere allerede nå at Valdres Sommerbrass er tilbake i Vestre Slidre i 2024 etter et års pause. Påmeldingen er åpnet.

Valdres sommerbrass 2023 huskonsert

Dette er fjerde gang vi arrangerer Valdres Sommerbrass, og det blir andre gang kurset legges til kulturhuset og skolen i Vestre Slidre.

- Vi er svært fornøyde med at kommunen stiller kulturhuset og skolen til disposisjon for kurset nok en gang, fastslår musikksjef i Korpsnett Norge Jan Erik Helleren. - Kulturhuset i Slidre er godt egnet for vårt nasjonale sommerkurs for messing, slagverk, unge komponister og unge dirigenter.

Kursoversikt:

I 2024 har vi fem ulike spillekurstilbud, et komponistkurs og et dirigentkurs.

Alle sommerkursene i regi av Korpsnett Norge er alltid åpne for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Merk at spillekursene er for utøvere på messinginstrumenter og slagverk.

Påmeldingsfirst alle kurs: 1. mai 2024 - påmeldingen er bindende

  • Spillekurs 1: 9 - 11 år 30. juli - 2. august / deltakeravgift 3700, - kr.
  • Spillekurs 2: 12 - 15 år 28. juli - 2. august / deltakeravgift 4950, - kr.
  • Spillekurs 3: 16 - 19 år 28. juli - 2. august / deltakeravgift 4950, - kr.
  • Spillekurs 4: 19 - 22 år 28. - 29. juli - 2 dager /deltakeravgift 1850, - kr.
  • Spillekurs 4: 19 - 22 år 28. - 2. august - 6 dager /deltakeravgift 5500, - kr.
  • UNG Dirigent: 15 - 22 år 28. juli - 2. august / deltakeravgift 5500, - kr
  • UNG Komponist: 15 - 22 år 28. juli - 2. august / deltakeravgift 5500, - kr

Mer om spillekursene

Spillekurs 1, 2 og 3 har hovedfokus på musikanter fra skolekorps med brassbandbesetning, men andre messingblåsere og slagverkere fra janitsjarkorps, andre orkestre og ensembler eller kulturskoler selvsagt også hjertelig velkommen til å delta.På spillekursene er det stort fokus på kammersamspill og gruppeundervisning, musikklære, dirigering, kor, gehørspill, pust og valgfag som improvisasjon og komposisjon. Og så blir det litt felles storkorps også. I tillegg blir det selvsagt også lærerkonsert, huskonserter og avslutningskonserter.

Spillekurs 1 er et firedagers kurs for de yngste og ferskeste musikantene, i alder 9 - 11 år som begynner to dager etter de øvrige kursene, men avsluttes samtidig med felles konsert. Spillekurs 1 har mye fellestid, men kan bli delt i grupper etter hvor ferske musikantene er, slik at selv en musikant som bare kan noen få toner også vil ha utbytte av kurset, på lik linje med de som har spilt en liten stund. Våre ledere, og ikke minst vår våkne nattevakt, sørger for trygge rammer for de yngste musikantene.

Spillekurs 2 er et seksdagers kurs for de som har spilt noe lenger, og er i alderen 12 - 15 år. Kursdeltakerne bør ha spilt en stund, og ha oppnådd et visst ferdighetsnivå. Kurset legger vekt på kammermusikk, musikkunnskap (teori/hørelære/musikkhistorie m.m.) og hovedinstrument. I tillegg er det masterclass-tilbud om ulike temaer* og de blir introdusert for komposisjon og dirigering.

Spillekurs 3 er for dere som begynner å få mer solid fartstid på sitt instrument, og kurset legger vekt på kammermusikk, musikkunnskap på høyere nivå (teori/hørelære/musikkhistorie m.m.) og hovedinstrument. I tillegg er det masterclass-tilbud om ulike temaer* som instrumentkunnskap, pust, prøvespillforberedelser og clinics i komposisjon og dirigering.

* Masterclass-temaene vil variere noe fra år til år avhengig av hvem som er instruktører på Sommerbrassen.

Nye spillekurstilbud - med høyere aldersgrenser

De største nyhetene i år, ved siden av eksiltilværelsen, er lanseringen av Spillekurs 4 - Fordypning, og Spillekurs 4 - Fordypning Pluss. Målgruppen for begge disse kurstilbudene er unge utøvere på messing og slagverkinstrumenter i aldersgruppen 19 - 22 år, og som holder et høyt nivå.

Spillekurs 4 - Fordypning er et kort og intenst todagers kurstilbud som en real øvingsboost inn mot ferien. Kurset passer for utøvere på høyt nivå. Dette kurset begynner om morgenen 26. juni og avsluttes 27. juni på kvelden.

Spillekurs 4 - Fodypning Pluss er for de som ønsker å være med hele kursuken fra 26. juni til 1. juli. Kurset er likt med Spillekurs 4 de to første dagene, mens resten av uken vil en del av kurset være likt med Spillekurs 3, samtidig som det gis rom for mer egenøving, mer tid med pianist, og det blir også mer om komposisjon og dirigering enn de andre spillekursene har.

UNG Dirigent- og UNG Komponist-kursene

Det unike med Valdres sommerbrass er at det foregår dirigentkurs og komposisjonskurs parallelt med spillekursene, og at disse knyttes tett sammen. Dermed får alle deltakere jobbe på tvers av musikalske fagfelt, og bli kjent med hverandre og nye arbeidsmetoder gjennom workshops, clinics og lignende.

UNG Komponist-kurset arrangeres i samarbeid med Norges musikkhøgskole og De unges orkesterforbund - UNOF. På kurset blir det undervist i musikkunnskap/teori, komposisjon, partiturlesing, utprøving av egne ideer med øvingsensemble, workshops og mesterklasser.

UNG Dirigent-kurset arrangeres i samarbeid med De unges orkesterforbund - UNOF. På kurset vil repertoar, partituranalyse og -forståelse, dirigentteknikk, praktisk arbeid og prøveteknikk, MAS (dirigentens musikalske, administrative og sosiale roller og oppgaver), instrumentkunnskap, praksistid med øvingsensemble og korps være blant temaene på timeplanen.

Begge disse to kursene er også åpne for deltakere som ikke spiller et messing- eller slagverkinstrument. Tidligere år har eksempelvis strykere, treblåsere, sangere og pianister deltatt på disse to kursene.

PS: Ved ledig kapasitet kan det åpnes opp for deltakere over 22 år på dirigent- og komponistkursene.

Sommerkurs handler om mer enn musikk

Sommerbrassen handler ikke bare om musikk, selv om musikalsk påfyll og inspirasjon selvsagt er det aller mest sentrale. Sommerbrassen er også å møte gamle og nye venner, morgenjoggen (for de helt spesielt interesserte), badeturer (der det er mulig), volleyballturneringer, brettspill, quiz-konkurranser og mye annet. Våre eminente unge ledere fra KUR - Korpsnetts Ungdomsråd, har flere års erfaring med å engasjere deltakerne på fritiden. KUR arrangerer også Åpen scene en av kveldene i løpet av kursuken, der alle former for talenter kan få blomstre. Kanskje oppdages det nye skuespillertalenter eller en kommende Stand-up-stjerne i løpet av Sommerbrassen?

Alle med

Mulighet for redusert deltakeravgift

Vi i Korpsnett Norge er opptatt av at alle skal ha muligheten til å delta på sommerkurs. Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har vi derfor mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Valdres Sommerbrass for deltakere fra familier med lav inntekt (lenke til søknadsskjema ligger nederst på siden). Det er den enkelte familie som søker direkte uten at dere trenger gå via korpset deres. Alle søknader behandles konfidensielt av oss. Merk at der korpsene dekker deler av deltakeravgiften, er det deltakerens egenandel som dere kan søke å få dekket.
Ordningen gjelder for deltakere opp til og med 19 år.

Fortsatt 2022-priser

I tillegg til muligheten for å søke om redusert avgift har vi valgt å fortsette med å holde alle deltakeravgiftene på samme nivå som vi hadde i 2022, selv om den generelle prisstigningen har økt kraftig siden den gang.

Mulig å ankomme dagen før

For langveisfarende vil det som vanlig bli mulig med ankomst dagen før mot et lite pristillegg for dekning av kost/losji slik at man er klar til oppstarten, som neste år for første gang blir på en søndag..

Her melder du deg på et av spillekursene på Valdres Sommerbrass 2024 Her melder du deg på UNG Dirigentkurset eller UNG Komponistkurset på Valdres Sommerbrass 2024 Her kan du søke om redusert deltakeravgift til Valdres Sommerbrass 2024

Vi er glade for å kunne fastslå at følgende instruktører allerede er klare for Valdres Sommerbrass 2024:

  • Bente Illevold - musikalsk leder for spillekursene + euphonium/bariton/tuba
  • Grethe W. Tonheim - trombone
  • Mari Hauglum Bermingrud - trompet/kornett/flygelhorn/horn + spillekurs 1

Flere instruktører publiseres fortløpende når de er klare.

Bente Illevold

Bente Illevold - musikalsk leder Spillekursene - euphonium/bariton/tuba

Bente kommer fra Rendalen i Østerdalen og er bosatt i Drammen. Hun er internasjonal eufoniumsolist for S.E. Shires Company, og har sin masterutdanning fra Norges musikkhøgskole. Til daglig arbeider Bente som frilansmusiker og pedagog på Østlandsområdet. Hun er jevnlig å høre på internasjonale festivaler og workshops, og slapp sin første solo-CD på LAWO Classics i april 2020. Bente var også musikalsk leder for spillekursene i 2020, 2021 og 2022, og er altså allerede for veteran og regne.

Mari Hauglum Bermingrud edited

Mari Hauglum Bermingrud - trompet/kornett + hovedinstruktør Spillekurs 1

Mari Bermingrud er oppvokst i Drammen, har musikkutdannelse fra Norges musikkhøgskole, Högskolan för scen och musik i Göteborg, og musikkonservatoriet i Tromsø. Hun brenner for god musikkundervisning på alle nivåer, og har et ekstra stort hjerte for de yngste musikantene. Hun driver blant annet en YouTube-kanal med øvingsvideoer for skolekorpsmusikanter, og har skrevet masteroppgave om notelesing for nybegynnere på messinginstrumenter. Mari har lang erfaring som skolekorpsdirigent og musikkpedagog. Hun er en av tre messinglærere i Norge som underviser i Suzuki-metoden, og integrerer elementer fra denne i korpsundervisningen. Når Mari ikke underviser, spiller hun trompet i Elvebyen messingkvartett eller tilbringer tiden på hytta på Bømlo. Mari er veteran og har vært med siden starten i 2020.

Grethe W Tonheim edited

Grethe W. Tonheim - trombone

Grethe er utdannet ved Bergens Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun startet utøver-karrieren i Gøteborgsoperaen før det ble fast jobb i Gävle Symfoniorkester. I Sverige ble det også lengre engasjement i Kungliga Filharmonikerna og Symfoniorkestern Norrköping. Etter 5 år i nabolandet gikk ferden tilbake til Norge og stillinger ved Manger Folkehøgskule og Griegakademiet samt Bergen Private Gymnas. Grethe er fortsatt aktiv frilansmusiker i både forsvarskorps, orkester, teater og kammermusikk-sammenheng. Svært mange korpsmusikanter vil kjenne Grethe fra hennes 30 år lange fartstid som solotrombonist i Eikanger-Bjørsvik musikklag. Grethe synes at det å jobbe for og med å utvikle unge musikere er noe av det gøyeste og mest interessante man kan drive med. Om det er å ha musikk som hobby, eller det å være med å utdanne framtidens musikere. Hun synes det er like givende begge deler. Grethe har vært instruktør på Valdres Sommerbrass siden 2021, og i 2024 er det tredje gang hun tar turen.