Nyheter  Søndag 5. november 2023

Påmelding UNG Dirigentkurset og UNG Komponistkurset på Valdres Sommerbrass 2024

Påmeldingsfrist: 1. mai 2024 - påmeldingen er bindende.

Valdres Sommerbrass arrangeres i lokalene til Vestreslidre skule / Vestre Slidre kulturhus i perioden søndag 28. juli - 2. august 2024. I tillegg til kursene UNG Dirigent og UNG Komponist, består sommerbrassen av fire parallelle spillekurs inndelt etter alder og nivå.

Det tas følgende forbehold for avvikling av kurset:

* Gjennomføring av kurset vil være avhengig av at myndighetene ikke innfører nye begrensinger/innstramminger i reglene for gjennomføring som følge av pandemi eller andre uforutsette forhold.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.*

Jeg ønsker å delta på

*Ved ledig kapasitet kan det åpnes for deltakere over 22 år.

** For UNG Komponist-kurset kan det bli gjennomført en forberedende helgesamling i juni for de som ønsker det. Deltakeravgift til den samlingen er ikke en del av påmeldingsavgiften til sommerkurset.

Dersom du spiller flere instrumenter vil vi gjerne vite det uansett om det er et eller flere blåseinstrument, slagverkinstrument, strykeinstrument, strengeinstrument, piano, sang eller hva det nå måtte være. Spiller du ikke et biinstrument skriver du "Ingen" i feltet.

Jeg leser noter i

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

T-skjortestørrelse

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Om du ikke er medlem noe sted skriver du Privat i feltet

Om du ikke er medlem noe sted skriver du "privat" her også.

Om du ikke er medlem noe sted skriver du "privat" her også.

Hvem skal faktura sendes til?

Hvem skal fakturaen sendes til?

Kryss av for deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korps / orkester / annet (kulturskole/kor/band osv) om de skal dekke kostnaden.

Dersom korps / orkester / annet (kulturskole/kor/band osv) skal dekke kostnaden, og det sendes flere medlemmer på kurs fra samme sted, blir det sendt en felles faktura for kurset.

Hvem skal fakturaen sendes til?

Oppgi privatadresse om deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korps / orkester / annet (kulturskole/kor/band osv) adresse om de skal dekke kostnaden.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen
Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...