Nyheter  Søndag 5. november 2023

Søknad om redusert deltakeravgift VSB 2024

Det er mulig for deltakere fra familier med svak økonomi å søke om redusert deltakeravgift på alle kursene på Valdres Sommerbrass. Ordningen gjelder for deltakere opp til og med 19 år.

MERK: Ordningen gjelder ikke for korpsets andel der korpset har en ordning for dekning av deler av avgiften. Det er kun mulig å søke om å få redusert den aktuelle egenandelen den enkelte deltaker skulle ha betalt. Det er deltakeren (over 18 år) eller deltakerens foreldre/foresatte som søker (for deltakere under 18 år).

Denne ordningen gjelder for barn og unge til og med 19 år.

Hvem søker på vegne av deltakeren:

NB: Mulighet for redusert avgift gjelder kun deltakerens egenandel. Dersom korpset normalt dekker deler av deltakeravgiften reduseres ikke korpsets andel gjennom denne ordningen.

Det søkes støtte fordi:
Har korpset en ordning med redusert deltakeravgift på sommerkurs fra før, og i tilfelle hvor mye dekker korpset?