Nyheter  Torsdag 1. februar 2024

Søknad redusert deltakeravgift Lyngdalskursene 2024

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Lyngdalskursene for at ikke økonomi skal hindre deltakelse på sommerkurs.

En del skolekorps dekker deler av deltakeravgiften for sine medlemmer. Denne støtteordningen skal ikke gå til å redusere korpsets andel, KUN til å redusere den andelen deltakeren i utgangspunktet skal betale.

Det er den enkelte deltaker/familie som søker ved å fylle ut og ende inn skjemaet under her. Søknader behandles fortløpende. Informasjon om søknad og resultatet deles ikke med utenforstående, heller ikke med korpset deltakeren kommer fra - med mindre søkeren selv ønsker det.

NB: Denne ordningen gjelder for deltakere opp til og med 19 år.