Nyheter  Torsdag 1. februar 2024

Påmeldingsskjema spillekursene - Lyngdalskursene 2024

Lyngdalskurset arrangeres på Kvåstunet i Lyngdal kommune 5. - 9. august 2024. Lyngdalskurset består av to parallelle spillekurs for skolekorpsmusikanter, inndelt etter hvor lenge man har spilt, et for dere som har spilt i minimum 1 år i korpset, og et for dere som har spilt i minimum 4 år i korpset. Øvre aldersgrense på spillekursene er 19 år.

I tillegg er det kurs i musikalsk ledelse for dere som er fra 15 år og oppover. Instruktørkurset er også åpent for voksne som ønsker å lære mer om undervise enkeltelever, grupper og korpssamspill. Instruktørkurset inneholder også noe dirigering.

Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av pålegg fra myndighetene eller andre forhold som er utenfor Korpsnett Norges kontroll (force majeure) vil kursavgiften bli tilbakebetalt i sin helhet.

Jeg ønsker å delta på

Øvre aldersgrense for spillekursene er 19 år.

For kurset i musikalsk ledelse er nedre aldersgrense 15 år.

Jeg leser notene i
T-skjortestørrelse

Vennligst oppgi om musikanten har allergier eller bruker medisiner det er nødvendig å ta hensyn til / kjenne til for kursleder og kurssted.

Mobilnummer som oppgis må være tilgjengelig hele kursperioden. Oppgi gjerne flere nummer det er mulig å nå dere på.

Hvem skal fakturaen sendes til

Hvem skal fakturaen sendes til?

Kryss av for deltakeren/deltakerens foreldre/foresatte skal dekke kostnaden selv, eller korpset om korpset skal dekke kostnaden.

Dersom korpset skal dekke kostnaden, og korpset sender flere medlemmer på kurs blir det sendt en felles faktura for kurset til korpset.

Det er viktig med korrekt, fullstendig adresse, med både navn, vei/gateadresse og postnr/sted uansett om det er korpet eller den enkelte som skal ha fakturaen tilsendt.

Faktura sendes som hovedregel som epost dersom det er mulig.

Publisering av foto og video

Når det gjelder publisering av bilder eller video, med eller uten bruk av navn, så skal både barnet og foreldre/foresatte samtykke til slik publisering for at vi skal kunne bruke dette materialet. Vi ber dere derfor om å drøfte dette ordentlig i forbindelse med påmeldingen.

Dersom barnet under 15 år ikke ønsker publisering selv om foreldre/foresatte sier det er ok, er det barnets ønske som skal gjelde. Dersom barnet under 15 år ønsker publisering men foreldre/foresatte sier nei er det foreldre/foresattes ønske som skal gjelde.

Barn over 15 år kan som et utgangspunkt bestemme dette selv. Men vi tilrår at det drøftes i hjemmet før avkrysning.

Deltakere over 18 år bestemmer selv.

Samtykke til lagring av personopplysninger

For deltakere under 18 år er det foreldre/foresatte som gir slikt samtykke.

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.

Her finner du/dere Lov om behandling av personopplysninger:

https://lovdata.no/dokument/NL...