Nyheter  Mandag 16. desember 2019

80.000, - kroner til bestillingsverk

Prosjektet Korps + orkester = sant har mottatt 80.000, - kroner i tilskudd til bestillingsverk fra Det norske komponistfond. Verket skal urframføres høsten 2020 med Veien og Helgerud skolekorps og Landstrykerne på scenen.

- Vi er veldig glade for at Det norske komponistfond har valgt å støtte prosjektet med midler til et bestillingsverk, sier organisasjonskonsulent i De unges orkesterforbund UNOF, Torunn Kristoffersen, og musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet Korps + orkester = sant, som er et samarbeid mellom De unges orkesterforbund UNOF og Korpsnett Norge, har som hovedmål å gjøre det enklere for strykeorkestre og korps å framføre musikk sammen. Både gjennom å bearbeide og tilpasse eksisterende utgivelser der det er mulig og gjennom utgivelse av helt nytt materiale.

Prosjektet har tidligere fått støtte fra Musikkens Studieforbund til pedagogisk utviklingsarbeid, og hovedmålgruppen for prosjektet er unge musikanter i alderen 10 - 15 år, men med relativt stort slingringsmon. Det vil i praksis si unge strykere og skolekorpsmusikanter. Arbeidet med å kartlegge eksisterende materiale og bearbeide allerede utgitt musikk er i full gang i samarbeid med musikkforlaget Norsk Noteservice AS, og det ferdige materialet blir tilgjengeliggjort gjennom en egen serie utgivelser på forlaget.

Målet er at det nyskrevne verket skal få urframføring høsten 2020 med Veien og Helgerud skolekorps fra Ringerike i Buskerud og Landstrykerne fra vestre deler av det nye Innlandet fylke som aktører.

Ingebjorg Vilhelmsen

Ingebjørg Vilhelmsen

Ingebjørg Vilhelmsen har takket ja til å skrive det nye verket for den helt spesielle besetningen. Hun er en ung komponist som tidligere har skrevet musikk for blant annet kor, orkester og brassband. Våren 2017 fullførte hun en mastergrad med hovedfokus på komposisjon av konkurransemusikk for brassband. Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven med å skrive felles musikk for så ulike besetninger.

- Jeg synes det er et interessant konsept! Jeg har tidligere skrevet for både korps og orkester for seg selv, men det å slå sammen ensembletypene er både utfordrende og lærerikt. Jeg er veldig spent på resultatet, når den tid kommer.

Det er en utfordrende oppgave Ingebjørg har fått. Hun skal skrive et verk som kan brukes uavhengig av om skolekorpset som deltar har janitsjar- eller brassbandbesetning, tonearten(e) skal fungere for alle og lydsterkt korps skal balansere med mer lydsvakt strykeorkester.