Nyheter  Onsdag 18. januar 2023

Marsjeringsseminarer og læremateriell med støtte fra LNU

I løpet av det siste drøye året har musikanter fra 11 korps deltatt i tre pilotprosjekter med regionale marsjeringskurs. Kursene er lagt opp slik at det er noe å lære for både tamburmajorer, dirigenter og musikanter uansett alder og nivå.

Marsjeringskurs Borhaug 2 oppstilling til nett 2

Midt i den pågående nedstengningen av landet i 2021, mottok vi i Korpsnett Norge milder fra LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs Arv til gjennomføring av et prosjekt med utvikling av både regionale marsjeringskurs og nytt læremateriell i marsjering.

I og med at marsjering først og fremst foregår utendørs, var det enklere for mange korps å øve på marsjering ute, enn å gjennomføre samspilløvelser innedørs. Men selv utendørs ble det krevende når lokale myndigheter innførte periodevise forbud mot å samles på tvers av kommunegrenser og skolekretser. Likevel ble det gjennomført tre regionale pilotseminarer med trygge rammer i løpet av 2021 og 2022. Drøyt 260 deltakere fra 11 korps på øst-, sør- og nordvestlandet var med.

I løpet av perioden er det utviklet:

  • forkurs for tamburmajorer, dirigenter og ledere som de kan bruke i eget korps etterpå.
  • et praktisk marsjeringskursopplegg for skolekorps, som selvsagt også voksenkorps og generasjonskorps kan ha nytte av.
  • et lærehefte* om marsjering som tar for seg en rekke av de mest sentrale elementene marsjering består av.

Kursopplegget og de nye læreheftene vil, sammen med de allerede eksisterende og kommende filmene i serien Grunnleggende marsjering**, kunne gi korpsene et fint løft i hvordan de står fram ute på oppdrag, enten det er i gata eller ved formasjonsmarsjoppvisninger for de som ønsker å prøve seg på det.

Vi i Korpsnett Norge har knyttet til oss en rekke svært kompetente instruktører på området, og har mulighet for å tilby regionale og lokale seminarer for alle som er interesserte i det.

Ta kontakt på telefon 944 22 90, eller på epost til korpsnett@korpsnett.no om dere har spørsmål eller ønsker seminarbistand, så ser vi på hva som er mulig å få til sammen med dere.

* Læreheftet Grunnleggende marsjering - hefte 1, vil bli tilgjengeliggjort for nedlasting her på våre nettsider straks det ferdig hos grafisk designer.

** Filmserien Grunnleggende marsjering ligger tilgjengelig her på våre nettsider og vår Youtube-kanal. Flere filmer er under arbeid og blir publisert når de er klare. Filmserien er produsert med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Filmserien Grunnleggende marsjering finner du her