Nyheter  Torsdag 27. oktober 2022

Ni nye KUR-ambassadører klare for innsats

Det aller første KUR Ambassadør-kurset er gjennomført med de første ni KUR-ambassadørene fra korps flere ulike steder i landet som resultat.

En KUR-Ambassadør vil være en de andre i skolekorpset ser opp til, og en man kan snakke med som er rundt ens egen alder.

KUR Ambassør er et prosjekt i regi av Korpsnetts Ungdomsråd (KUR). Ungdomsrådet har startet et nettverk for ​alle ​unge ​tillitsvalgte i skolekorpsene våre, med kursing på fast årlig basis, og hvor de unge tillitsvalgte lærer hvordan de kan jobbe sammen og ta mer ansvar i eget korps.

KUR 7

Styreleder i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), Margrete Bjørge Katanasho, holdt et engasjert innlegg om tillitsvalgtrollen for de nye KUR-ambassadørene.

Opplæringen var denne gangen lagt til Haraldsheimen i Oslo, og i tillegg til representantene fra Korpsnetts Ungdomsråd, holdt også styreleder i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), Margrete Bjørge Katanasho, et innlegg om tillitsvalgtrollen.

En KUR-Ambassadør vil være en som jobber for at motivasjonen i korpset, aldri slutter å brenne.

Anna Ignate Nygard 2

KUR-medlem Anna Ignate Nygård, fra Averøy i Møre og Romsdal, forteller at oppgavene for en KUR-Ambassadør har mye til felles med oppgavene man har som tillitsvalgt i korpset.
- Det er nettopp derfor vi vil at korpsets KUR-ambassadør skal være skolekorpsets medlemstillitsvalgte. Målet er å skape et nettverk blant barn og ungdom i Korpsnett Norge som strekker seg gjennom hvert eneste korps, og som sikrer en trygg plattform hvor de tillitsvalgte fra alle skolekorpsene kan samles for å dele erfaringer, få opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt korps, og hvordan de selv kan være en så god tillitsvalgt som overhodet mulig.

Vil du bli med i KUR?
KUR - Korpsnetts Ungdomsråd ønsker seg ikke bare flere KUR-ambassadører ute korpsene, de ønsker seg også flere representanter inn i det nasjonale ungdomsrådet. For å kunne bli valgt inn der må du være mellom 14 og 26 år gammel, ha motivasjon og lyst til å gjøre en innsats i vår ungdomssatsing, og være medlem i et av Korpsnett Norges medlemskorps.

Les mer om muligheten for å bli med i det nasjonale ungdomsrådet vårt i egen sak (lenke nederst på siden). Der finner du også et skjema der du kan melde deg interessert i å være kandidat.

Bli med i KUR?