Nyheter  Fredag 4. februar 2022

KUR - Korpsnetts Ungdomsråd ønsker seg nye medlemmer

Har du lyst til å bli vårt nye medlem i KUR? Vi i Korpsnett Norge søker 2-3 ungdommer som vil være med i KUR- Korpsnetts Ungdomsråd. KUR er med på å bestemme hva Korpsnett Norge skal satse på for ungdom framover.

KUR 1

For å være KUR-medlem må du:
- være mellom 14 og 26 år gammel.
- ha motivasjon og lyst til å gjøre en innsats i vår ungdomssatsing.
- være medlem i et av Korpsnett Norges medlemskorps.

Søknadsfrist: Snarest

KUR er en gruppe ungdommer mellom 14 til 26 år som utvikler kurs og seminarer for andre barn og ungdommer i korpsnorge.

KUR er en unik mulighet til å lære mer om hvordan man driver en organisasjon, reiser, og oppleve hvordan andre jobber og - ikke minst- møte andre motiverte ungdommer fra hele landet for å ha det gøy.

KUR ønsker å bidra til å tenne unge ildsjeler- og tilbyr brensel i form av kompetansebygging , ansvar og konkrete oppgaver.

Korpsnett Norge dekker reise og opphold til alle aktiviteter og kurs.

I tillegg til kurs og samlinger må dere regne med å delta på noen videomøter.

I valg av nye KUR-medlemmer vektlegges motivasjon sterkt. Hvorfor har akkurat du lyst til å være med på laget? Vi ønsker oss dessuten et mest mulig representativt KUR med tanke på geografi, kjønn, type korps osv. så disse punktene vil også ha noe å si for hvem som får tilbud om plass.

Høres dette spennendes ut? Fyll ut søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema til KUR - Korpsnetts Ungdomsråd KURS nettside