Nyheter  Mandag 2. september 2019

Lære bort, Lære best

KUR - Korpsnetts ungdomsråd inviterer til et praksisbasert kurs hvor du lærer av deg selv og andre deltagere!

Kom på kurset, ta med instrumentet og lær andre deltagere det grunnleggende for å kunne spille ditt instrument.

Sted: Kristiansand, kurssted kommer snart
Tidspunkt
: Lørdag 23. november - søndag 24. november
Påmeldingsfrist: 1. november
Aldersgruppe: ca 14 - 18 år

Når du lærer bort, så lærer du også best. Du kommer til å forfriske det grunnleggende på instrumentet ditt, som enten er glemt, eller lagret langt bak i hjernen. Du vil også lære hvordan å være leder. Vi skal gjøre øvelser som ender i at alle kan være gruppeleder for sitt instrument i sitt korps.

Nytten du får av dette kurset er moro, nye venner og masse ny, samt gammel kunnskap forfrisket.

KUR – Korpsnetts ungdomsråd vil tenne unge ildsjeler – og gi brensel i form av kompetansebygging, ansvar og konkrete oppgaver.

KUR dekker reise og opphold, det vil si at ALT er GRATIS!
For de som reiser langt, blir det mulig å ankomme fredag kveld.

NB! Vi oppfordrer til å melde seg på så fort som mulig, så vi får bestilt billetter og organisert reise på best mulig måte.