Nyheter  Søndag 29. mars 2015

Artikkel 6: Online opplæring av hjelpeinstruktører

Av: Bente Illevold

Flere skolekorps bruker eldre musikanter som hjelpeinstruktører på aspirant- og juniorkorpset. Noen bruker også foresatte. Den ekstra tiden dirigenten har kan brukes til å holde onlinekurs for disse. Ved bruk av skjermdeling kan man gjøre mange ulike ting, og disse kursene kan for eksempel inneholde dette:

*Teoretisk kunnskap om ulike instrumenter
- Hvilke utfordringer møter musikantene på sine spesifikke instrumenter/typisk problematikk
- Transponering, C, Bb, Eb og F
- Gjennomgang av slagverkinstrumenter
- Hva heter de ulike slagverksinstrumentene og hvordan ser de ut

*Metodetips
- Hvordan kan man best hjelpe musikanter med utfordringer?
- Hvilke metoder foretrekker dirigenten og hvorfor?

*Enkelt dirigentkurs
- Gjennomgang av slagfigurer og basis dirigentteknikk