Nyheter  Torsdag 27. april 2023

Er det riktig å likestille Smågardistene med barnebursdager?

Bærum kommune sammenlikner aktiviteten til de regjerende norgesmestrene i formasjonsmarsjering med barnebursdager. - Vi har over lengre tid følt at Smågardistene blir motarbeidet av administrasjonen i Bærum kommune, sier styreleder Åse Nossum. Nå har hun omtalt holdningene kommunen møter korpset med i et innlegg i Asker og Bærum Budstikke.

NM vinner 2022 Smagardistene representerer frivilligheten pa Norsk Millitaer Tattoo september 2022 foto Anette Ask Forsvaret 2

I 2022 representerte Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps korpsnorge i Norsk Millitær Tattoo i egenskap av regjerende norgesmester i formasjonsmarsjering og anledningen var markeringen av Frivillighetens år.

I dagens utgave (27. april 2023) av Asker og Bærum Budstikke beskriver styreleder i Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps, Åse Nossum hva korpset opplever i møte med kommunen. Korpset, som er helt i norgeseliten i marsjering og flere ganger NM-vinnere, sliter med å få tilgang til haller å trene i. Selv når hallene er tomme får ikke korpset bruke dem.

Innlegget i sin helhet

Smågardistene er et skolekorps med om lag 90 musikanter i alderen 9 til 19 år. Vi har et høyt aktivitetsnivå med konserter, seminarer og spilleoppdrag. Korpset arrangerer hvert år Blomstertoget, som er et av Bærums største kulturarrangement.

Smågardistene er hedret med egne statuer på Bekkestua – de fyller 25 år i år, og da blir det bursdagsfeiring, men det er vel det nærmeste vi kommer likheten mellom Smågardistene og en barnebursdag.Det er derfor med undring vi leser i Budstikka at Bærum kommune likestiller korps og barnebursdager.

Selv om begge deler er veldig gøy, så er ikke korps over etter et par timer slik som en barnebursdag, for korps kan vare livet ut, korps er kultur, korps er inkluderende, korps har ikke reservebenk, korps er 17. mai – korps er virkelig noe veldig mye mer enn en barnebursdag, og det bør Bærum kommune ta inn over seg.

Smågardistene er regjerende norgesmestere i formasjonsmarsjering og ønsker å forsvare den tittelen nå i juni. Som de fleste vet, må man trene for å bli god – derfor trenger Smågardistene steder på størrelse med en håndballbane til å marsjere på.

Det har vist seg vanskelig å finne slike steder fordi, som vi leser i Budstikka 24. april, så mener Bærum kommune at «Smågardistene ikke er å regne som naturlig» i idrettshaller – så da må vi vel bare fortsette å se på tomme haller på tidspunkt vi gjerne skulle brukt dem.

Med godvilje fra de lokale idrettslagene så ser det nå ut til at vi skal få steder å trene i lokalmiljøet denne våren. De har nok skjønt at det er bra å samarbeide om de ressursene vi har, til det beste for fellesskapet. Det håper vi administrasjonen i Bærum kommune også snart erkjenner, slik at kommunens ressurser kan blir brukt best mulig for flest mulig.

Sterkt beklagelig

Musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren, er skremt over hva slags holdninger Smågardistene møtes med av kommuneadministrasjonen i Bærum. - Det er sterkt beklagelig at kommunen ikke ser ut til å forstå hva Smågardistene driver på med, og hvilke behov de har for tilgang til lokaler for å kunne utøve hobbyen sin på en hensiktsmessig måte. Det er over 90 medlemmer i Smågardistene. Det tilsvarer ganske mange fotball- eller håndballag. Så ved å slippe til Smågardistene i en av hallene når de trenger det til marsjtreningene sine, bidrar kommunen til at korpset kan opprettholde det solide nivået, den gode rekrutteringen og den flotte aktiviteten de har.

Det er for øvrig ikke bare Bærum kommune som sliter med forståelsen av hva korpsenes aktiviteter innebærer av behov for lokaler og arealer til øving, fastslår musikksjef Helleren.
- Selv om stadig flere kommuner begynner å bli veldig gode på tilrettelegging, og forståelsen for korpsenes behov er økende, er det fortsatt mange korps som henvises til lokaler med elendig akustikk, til og med gamle bomberom er i bruk enkelte steder, eller de som Smågardistene, ikke får mulighet til å forberede marsjsesongen i en hall, fordi idrett har forrang, selv der man har bygget såkalte flerbrukshaller. Tilgang til bedre lokaler for våre medlemmer og alle andre som driver med musikk på frivilligfeltet, er noe vi jobber med hele tiden sammen med de øvrige musikkorganisasjonene innenfor frivilligheten.

Lenke til innlegget i Budstikka