Nyheter  Fredag 3. februar 2023

Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning - fredag 21. april i Lillestrøm kultursenter

Vi har gleden av å invitere alle klassekorpslærere, korpsledere og ledere i skole og kulturskole til en egen fagdag om musikkundervisning i grunnskolen ved bruk av korpsinstrumenter.

Klassekorps pa Ringerike foto Hilde Merete Hartz edit 3

Fagdagen er åpen for alle som er nysgjerrige på hva klassekorps er, eller som ønsker ny inspirasjon og faglig påfyll.

Sted: Lillestrøm kultursenter
Dato: 21. april
Tid: 10:00 - 15:30
Deltakeravgift: 560, - (inkl lunsj).

NB: Påmeldingsfrist: 5. mars

Temaer for dagen

 • Metodikk - nye impulser
 • Styrkes musikkfaget i grunnskolen?
  • Klassekorps i forhold til grunnskolens læreplan
  • Kompetansemål etter 4. trinn
 • Klassekorps som inkluderingsverktøy
  • Nå nye målgrupper
  • Helhetlig oppvekst
 • Organisering, ansvarsfordeling og økonomi
 • Instrumentutlånsordningen
 • Rekruttering til skole- og generasjonskorps
 • Klassekorpsfestivaler

Innledere:

 • Jan Erik Helleren - musikksjef, Korpsnett Norge
 • John Trygve Bakke - klassekorpskonsulent, Korpsnett Norge
 • Unni Færøvik - daglig leder, Korpsnett Norge

Flere innledere kommer på plass etter hvert.

Det settes av tid faglige diskusjoner og gruppearbeid / erfaringsutveksling underveis.

__________________________

Fagdagen om klassekorps og klassekorpsundervisning inngår som en separat del av programmet for Landsmøteuken 2023, og arrangeres parallelt med Korpsnett Norges landsmøte som arrangeres i Lillestrøm kultursenter samme helg.

Programmet for Landsmøteuken 2023 består av en rekke små og store foredrag og kurs, noen som webinar, andre med fysisk frammøte. Landsmøtet og en del av kursene er forbehold medlemmer i Korpsnett Norge. Andre deler er programmet er åpent for alle.

Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning er et av tilbudene som er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.

Påmeldingsskjema til Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning 21. april

Kun til bruk for statistikk- og rapportformål

For rask kontakt ved behov

Kun til bruk for statistikk- og rapportformål.

Kun til bruk for statistikk- og rapportformål.

Det serveres enkel lunsj, så det er viktig med avklaring rundt allergier og eventuelle dietter.

Dersom deltakeren deltar som privatperson/selvstendig næringsdrivende skrives "privat" eller "selvstendig næringsdrivende" i feltet

Hvem skal faktura for deltakeravgift sendes til?

Korps/organisasjon/kulturskole/skole deltakeren er tilknyttet, eller egen adresse om man skal ha faktura selv.

Samtykke til lagring av personopplysninger

Opplysningene deles ikke med tredjepart og benyttes bare til denne påmeldingen og gjennomføringen av dette kurset. Noen opplysninger lagres i samband med behov for dokumentasjon og krav til dette. Opplysninger om allergier, medisinbruk, sykdom eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har nødvendig, legitimt behov for å motta slike opplysninger. Alle sensitive data slettes umiddeltbart etter at kurset er avsluttet.Her finner du Lov om behandling av personopplysninger: https://lovdata.no/dokument/NL...

Forbehold vedrørende gjennomføring og kriterier for deltakelse som følge av korona-situasjonen

Selv om Covid19-restriksjonene er opphevet i skrivende stund er ikke pandemien helt over. Gjennomføring av kurset vil være avhengig av statlige og kommunale myndigheters til enhver tid gjeldende forskrifter og reguleringer for gjennomføring.

* Dersom kurset skulle bli avlyst på grunn av slike endringer (force majeure) vil innbetalt kursavgift bli tilbakebetalt i sin helhet.