Nyheter  Fredag 3. februar 2023

Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning - fredag 21. april i Lillestrøm kultursenter

Vi har gleden av å invitere alle klassekorpslærere, korpsledere og ledere i skole og kulturskole til en egen fagdag om musikkundervisning i grunnskolen ved bruk av korpsinstrumenter.

Klassekorps pa Ringerike foto Hilde Merete Hartz edit 3

Fagdagen er åpen for alle som er nysgjerrige på hva klassekorps er, eller som ønsker ny inspirasjon og faglig påfyll.

Sted: Lillestrøm kultursenter
Dato: 21. april
Tid: 10:00 - 15:30
Deltakeravgift: 560, - (inkl lunsj).

NB: Påmeldingsfrist: 5. mars

Temaer for dagen

 • Metodikk - nye impulser
 • Styrkes musikkfaget i grunnskolen?
  • Klassekorps i forhold til grunnskolens læreplan
  • Kompetansemål etter 4. trinn
 • Klassekorps som inkluderingsverktøy
  • Nå nye målgrupper
  • Helhetlig oppvekst
 • Organisering, ansvarsfordeling og økonomi
 • Instrumentutlånsordningen
 • Rekruttering til skole- og generasjonskorps
 • Klassekorpsfestivaler

Innledere:

 • Jan Erik Helleren - musikksjef, Korpsnett Norge
 • John Trygve Bakke - klassekorpskonsulent, Korpsnett Norge
 • Unni Færøvik - daglig leder, Korpsnett Norge

Flere innledere kommer på plass etter hvert.

Det settes av tid faglige diskusjoner og gruppearbeid / erfaringsutveksling underveis.

__________________________

Fagdagen om klassekorps og klassekorpsundervisning inngår som en separat del av programmet for Landsmøteuken 2023, og arrangeres parallelt med Korpsnett Norges landsmøte som arrangeres i Lillestrøm kultursenter samme helg.

Programmet for Landsmøteuken 2023 består av en rekke små og store foredrag og kurs, noen som webinar, andre med fysisk frammøte. Landsmøtet og en del av kursene er forbehold medlemmer i Korpsnett Norge. Andre deler er programmet er åpent for alle.

Fagdag om klassekorps og klassekorpsundervisning er et av tilbudene som er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning.