Nyheter  Tirsdag 17. januar 2023

Flere søker om utlånsinstrumenter til klassekorps

Da søknadsfristen gikk ut 15. januar lå det inne søknader på i alt 350 utlånsinstrumenter til klassekorps fordelt på 16 søkere. - Det er tydelig at rekrutteringsarbeidet er i ferd med å ta seg opp etter pandemien, fastslår musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren.

Klassekorps pa Ringerike foto Hilde Merete Hartz edit 3

Både korps, kulturskoler og grunnskoler kan stå som søkere, og alle slag er representert i årets søknadsbunke. Den geografiske spredningen er også stor, og fordeler seg på store deler av landet.

- De 350 instrumentene det er søkt om kommer mange steder som supplement til instrumenter som allerede finnes lokalt. Derfor omfatter de påtenkte prosjektene om lag 660 elever, altså nær dobbelt så mange som det trengs instrumenter til. Det er erfaringsmessig omtrent der lånebehov kontra antall elever pleier å være, fastslår musikksjef Jan Erik Helleren

Antallet søkere har tatt seg opp en god del i forhold til i fjor. Da var det 9 prosjekter på søkerlisten, og det ble tildelt rundt 150 instrumenter fra ordningen. Økningen i antall søknader har nok en klar årsakssammenheng.
- Det er nok fordi flere nå er i ferd med å komme i gjenge igjen etter et par år med sterkt begrenset aktivitet, tror Helleren.

Søknadene vil bli behandlet ferdig innen kort tid, resultatene formidles søkerne rundt 1. februar.

Utlånsordningen er etablert med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Samarbeidspartnere klassekorps 1 3