Nyheter  Mandag 8. januar 2024

Grethe W. Tonheim - instruktør trombone

Grethe er tilbake som instruktør på Valdres Sommerbrass for tredje gang.

Grethe W Tonheim 2024

Grethe W. Tonheim er utdannet ved Bergens Musikkonservatorium (nå Griegakademiet) og Norges musikkhøgskole med Ingemar Roos, Kim Lofthouse og John-Arild Suther som lærere.

Grethe har jobbet som trombonist i Gøteborgsoperaen og Gavle Symfoniorkester. Grethe sa opp fast utøverjobb i 1998 fordi det ble mer spennende å være frilansutøver og pedagog. Manger folkehøgskule, Bergen Private Gymnas og Griegakademiet er hennes arbeidsplasser når det gjelder det pedagogiske, og ellers er det frilansmusiker hun er. Hun jobber jevnlig med flere norske symfoniorkestre, Forsvarets musikk, Den Nasjonale Scene for å nevne noen. Kammermusikalsk er det BIT20 og messingkvintetten BRIS som er i fokus 2023-24 med spennende konsertar i inn- og utland der konsertene også inneholder urframføringer med begge ensemblene. Brassband har ligget nært hjertet hennes hele livet, og når tiden i Eikanger-Bjørsvik Musikklag (EBML) var over etter 28 år, ble det naturlig å spille videre i Bjørsvik Brass sammen med flere tidligere musikanter og venner fra EBML.

Grethe synes alltid det er inspirerende å jobbe med barn og ungdom. Mestring, felleskap, læring og glede i herlig samspill på kryss og tvers av alder, nivå og fylker på sommerkurs er ekstra moro.

Du finner alt om Valdres Sommerbrass 2024 her