Nyheter  Torsdag 7. april 2022

Informasjonsbrosjyre om korps på ukrainsk

Her er vår informasjonsbrosjyre om korps oversatt til ukrainsk. Den foreligger i første omgang som nedlastbar fil.

Brosjyren forklarer hva korps er for familier, barn og voksne som ikke kjenner så godt til fritidsaktiviteten vår. Begrepet korps brukes ikke på den samme måten i Ukraina, så vi har forklart begrepet som et blåseorkester som også marsjerer, for eksempel på nasjonaldagen. Brosjyren er først og fremst informasjon om skolekorps, men kan absolutt også være til hjelp for generasjonskorps og voksenkorps.

Ukrainsk s1
Ukrainsk s2
Ukrainsk s3
Ukrainsk s4