Nyheter  Torsdag 3. februar 2022

Inkluderende rekruttering: nye brosjyrer og lydfiler

Inkluderende rekrutteringsarbeid er et viktig satsingsområde, og nå har vi utviklet nye verktøy dere i korpsene kan bruke for å nå nye målgrupper.

Brosjyrer illustrasjon bred

Sammen med MiR, som er vår samarbeidspartner på området inkludering, har vi produsert og publisert nedlastbare brosjyrer og lydfiler på 14 språk med informasjon om hva det vil si å være med i korps.

Brosjyrene retter seg særlig mot de som ikke kjenner til korps som fritidsaktivitet fra før. Brosjyrene er generelle og favner bredt. Det kan være nyttig å legge ved et lite skriv med informasjon om eget korps i form av kontaktpersoner, instrumentene i korpset, kostnader, øvingstidspunkter og aktiviteter.

Brosjyrene finnes både som PDF-filer for nedlasting/utskrift, og som lydfiler i MP3-format. Dermed kan man kan velge om man vil lese selv, eller få innholdet i brosjyren opplest om det er behov for det. Brosjyrene kan også bestilles i papirutgave (4 sider A5) fra oss på epost til korpsnett@korpsnett.no.

De 14 språkene er: norsk, arabisk, engelsk, farsi, fransk, litauisk, polsk, russisk, somali, sorani, spansk, tamil, tigrinja, urdu.

Brosjyrer og lydfiler er blitt til med støtte fra Inkluderings- og mangfoldighetsdirektoratet og Kulturtanken.

Instrumentfilm og andre verktøy

I tillegg til brosjyrer og lydfiler er det laget en egen film om instrumentene i korpset. Vi har også en egen brosjyre for tillitsvalgte om ulike barrierer for rekruttering, og vi har informasjon om klassekorps, ALLEMED og Mangfoldighetsplakaten m.m. (lenke til hele verktøykassen under her).

Her finner du verktøykassen vår for inkludering og rekrutteringi korps Brosjyrer og lydfiler på flere språk