Nyheter  Torsdag 16. april 2020

Korona: Tilskudd for avlyste eller utsatte arrangement

14. april åpnet Lotteri- og stiftelsestilsynet for at frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan søke om støtte til å dekke tap som følge av avlyste eller utsatte arrangementer. Dette gjelder arrangementer skulle vært gjennomført perioden 5. mars - 30. april. Søknadsfrist 21. april.

Vi oppfordrer alle som har tap på billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter ved avlysning eller utsettelse av arrangement om å søke.

Dessverre treffer ikke den første krisepakken for idrett og frivillighet korpsene i den grad vi kunne ønske. Den dekker blant annet ikke tap av inntekter som følge av avlyste loppemarkeder, basarer, dugnader osv.

Melding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Ble arrangementet dere hadde planlagt mellom 5. mars og 30. april avlyst eller utsatt på grunn av koronautbruddet? Nå kan dere søke om pengestøtte. Sjekk kriteriene og søk.

Kriterier og søknadsskjema finner dere her på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider

Informasjonsbrevet om tilskuddsordningen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kan lastes ned her