Nyheter  Tirsdag 6. juni 2023

Nytt KUR Ambassadør-kurs + samling for KUR-ambassadører 21. - 22. oktober

I fjor høst fikk Korpsnetts Ungdomsråd - KUR ni nye KUR-ambassadører. Nå er det klart for både ny kurshelg. KUR inviterer to unge representanter / unge tillitsvalgte fra hvert skole- og generasjonskorps i Korpsnett Norge til Ambassadør-kurs på Scandic Lillestrøm 21. - 22. oktober. De ni som allerede er ambassadører inviteres også til samling samme helg.

KUR Ambassadør er et nettverk for ​alle ​unge ​tillitsvalgte i medlemskorpsene våre, med kursing på fast årlig basis. Målet er å gi unge tillitsvalgte inspirasjon og kompetanse til å jobbe sammen og ta mer ansvar i eget korps, samt å være bindeledd mellom korpsenes medlemmer lokalt og Korpsnetts Ungdomsråd sentralt.

Kurset arrangeres parallelt med høstens samling for alle som allerede er KUR-ambassadører.

Sommerbrass 5edited

Hva er en KUR-Ambassadør?

En KUR-Ambassadør vil være en de andre i skolekorpset ser opp til, og en man kan snakke med som er rundt ens egen alder. Noe som oftest er lettere for mange. En KUR-Ambassadør vil være en som får opplæring om hvordan man blir en god leder, og som tilegner seg kunnskap om hvordan man kan hjelpe til i korpset. En KUR-Ambassadør vil være en som jobber for at motivasjonen i korpset aldri slutter å brenne.

KUR-Ambassadør = tillitsvalgt i skolekorpset
Oppgavene for en KUR-Ambassadør har mye til felles med oppgavene en har som tillitsvalgt i korpset, og det er nettopp derfor vi vil at korpsets KUR-ambassadør skal være skolekorpsets medlemstillitsvalgte. Målet er å skape et nettverk blant barn og ungdom i Korpsnett Norge som strekker seg gjennom hvert eneste korps, og som sikrer en trygg plattform hvor de tillitsvalgte fra alle skolekorpsene kan samles for å dele erfaringer, få opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt korps og hvordan de selv kan være en så god tillitsvalgt som overhodet mulig.

Kurs
Vi i KUR vil tilby ambassadørene våre kursing i:

  • Hvordan være en god tillitsvalgt.
  • Hvordan hjelpe til med medlemsrekruttering og markedsføring for korpset ditt.
  • Hvordan ta mer ansvar i korpset.
  • Hvordan være en trygg samtalepartner for nye medlemmer i korpset.

Og mye, mye mer.

Sted: Scandic Lillestrøm
Dato: 21. – 22. oktober 2023 (Kl. 11:30 lørdag til 13:00 søndag)
________

Deltakeravgift: Kurset er gratis for deltakerne
Reise: Korpsnett Norge dekker reise
________

Påmeldingsfrist: 1. oktober