Nyheter  Fredag 22. desember 2023

Momskompensasjonen er på vei

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ferdige med å behandle momskompensasjonssøknadene og i år ble det ingen avkortning av beløpene.

Det er første gang det ikke kommer noen avkortning i tilskuddet i forhold til det de av våre medlemskorps har søkt om i kompensasjon. Det er selvsagt en gledelig utvikling, og denne ordningen er en av de som treffer korpsene aller best, og er enklest å administrere. For voksenkorpsene sin del er det jo her det er mest å hente siden en del andre ordninger er forbeholdt barn og unge.

Midler og tildelingsbrev vil bli sendt ut til alle som har søkt, og er medlemmer i Korpsnett Norge, i løpet av romjula.