Nyheter  Torsdag 23. april 2015

Nettsider med musikalske utfordringer og oppgaver

Her har vi samlet noen nettsider som byr på både musikkteori, instrumentkunnskap og kreative utfordringer som komponering og arrangering, også for de litt eldre musikantene.

Av: Mari Hauglum Bermingrud og Bente Illevold

Chrome Music Lab: I Chrome Music Lab er det en rekke ulike “eksperimenter” der man kan leke seg med musikk. I Melody Maker og Song Maker kan man komponere små melodier med og uten rytmeakkompagnement. I Rhythm kan man lage ulike rytmer i 3/4, 4/4, 5/4 og 6/4-takt. Det er også mulig å utforske lydbølger, overtoner, naturtoner, akkorder og tonegeneratorer på Music Lab. Nivå: alle.

Mario Sequencer: Her bruker man figurer fra Super Mario-spillene til å skrive melodier i et notesystem. Ulike figurer gir ulike lyder, og det er mulig å lage melodier og akkorder. Du kan velge mellom taktartene 3/4 og 4/4, sette inn repetisjonstegn ved å velge «loop» og justere tempo opp og ned. Trykk på «scroll» for å få flere takter. Høyreklikk eller trykk på viskelæret (firkant med bokstaven E) for å fjerne toner. Nivå: alle.

Musictheory.net: Engelskspråklig nettside med teorileksjoner og øvelser. Her er det også gehørtreningsøvelser. Nivå: medium (krever gode engelskkunnskaper).

Musikkparken på NRK skole: Her finner du introduksjonsvideoer med historie, teori, spilleteknikker av de aller fleste instrumenter. Presentert av noen av landets beste musikere. I tillegg ligger den mange informative videoer om andre musikkrelaterte yrker.

Noteflight: Et online noteskrivingsprogram. Gratis med grunnleggende funksjoner, man kan også betale for en premiumversjon med flere funksjoner. Passer for musikanter som er interessert å skrive eller arrangere musikk.

O.J.`s Trumpet Page: Ikke den nettsiden vi har sett med best design, men mye nyttig lesning for den ivrige musikant. Intervjuer, øvetips og repertoartips.

Toned Ear: Ear Training: Online hørelæretrening og øvelser for ivrige musikanter. Passer for ungdomsskoleelever og eldre.