Nyheter  Mandag 16. oktober 2023

6,5 millioner til korps og orkester

Søndag lanserte kulturminister Lubna Jaffery (Ap) den nye tilskuddsordningen for korps og orkester. Ordningen skal fokusere på ny-rekruttering av barn og unge i alderen 6 - 19 år.

Lansering tilskud KUD bilder 2

Målet med den nye ordningen er å gi flere barn og unge muligheten til å spille i et orkester som dette på UNOF Oslos høstesminar, eller i et av landets mange korps.

Lanseringen av den nye tilskuddordningen, med en ramme på 6,5 milloner kroner i 2023, fant sted i forbindelse med avslutningskonserten for UNOF Oslo sitt høstseminar i det gamle Munch-museet.

– Korps og orkester gir barn og unge unik mulighet for å kjenne på samhold. De er lim i lokalsamfunnene og viktige møteplasser over hele landet, fastslo kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. – Korps og orkester er svært viktige aktører. Jeg har selv erfart hvor viktig et korps kan være for å motvirke utanforskap og skape samhold. Vi må gjøre en skikkelig innsats for å øke deltakingen her, sa Jaffery.

Kultur- og likestillingsministeren mener lokale korps og orkester best vet hva som skal til for å nå ut til flere.
– Derfor gir vi organisasjonene mulighet til å selv bestemme hvor midlene skal brukes.

Formål med ordningen

Formålet med tilskuddet er at det skal bidra til å gi korps- og orkesterorganisasjonene mulighet til å
jobbe med at alle barn og ungdom får like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele
landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.
Tilskuddet skal bidra til å gi flere barn og unge mulighet til å delta i musikkaktiviteter.

  • gi flere barn og unge mulighet til å delta i musikkaktiviteter.
  • øke deltakelse i eksisterende aktivitet.
  • utvikle nye tiltak basert på lokale behov.
  • utvikle kunnskap om hvilke tiltak som virker for å rekruttere bredere.
Morten Skarer foto Skjalg Vold

Morten Skaarer, styreleder Korpsnett Norge

Gledelig

– I Korpsnett Norge har vi et uttalt mål om at alle barn som ønsker det, skal få muligheten til å lære å spille et korpsinstrument, sier styreleder Morten Skaarer. – Denne tilskuddsordningen vil styrke arbeidet medlemskorpsene våre gjør for å inkludere nye grupper barn og unge i aktiviteten.

Ettersom det å nå nye grupper og legge tilrette for nyrekruttering til korpsene er et av de viktigste målene for Korpsnett Norge som organisasjon, var det helt naturlig at det var vår inkluderingskoordinator Selma Ahmetagić og Hugo Åsmul fra KUR - Korpsnetts Ungdomsråd som representerte Korpsnett Norge på lanseringen. Selma var fornøyd etter praten med ministeren.
- Hun lyttet godt til det som ble sagt og virket veldig mottagelig, konkluderte Selma etter møtet.

Skal støtte aktiviteter til og med semesterstart 2024

Det samlede beløpet for 2023 er 6,5 millioner kroner. Midlene skal fordeles ut i fylkene etter antall barn og unge i alderen 6 - 19 år som bor der. Tiltakene som prioriteres i ordningen skal bidra til å øke deltakelsen i eksisterende aktiviteter, eller være et nytt tiltak basert på lokale behov.

Norsk musikkråd samarbeider nå med organisasjonene om å utforme de praktiske detaljene og kriteriene for tildeling av midler fra ordningen. Prioriteringer for hvem som skal motta tilskuddet blir avgjort i samarbeid mellom Norsk musikkråd, korps- og orkesterorganisasjonene og musikkrådene i fylkene. Midlene skal gå til aktiviteter i og mellom lokale lag for å kunne inkludere flere barn og unge i skolealder.

Midlene vil gi tilskudd til aktiviteter til og med semesterstart 2024, og ordningen er venta å være klar i løpet av høsten.

Lansering tilskudd KUD foto 1

FRA HØYRE: Bjarne Dæhli (gen.sekr. Norsk musikkråd), Selma Ahmetagić (inkluderingskoordinator Korpsnett Norge), Torunn Kristoffersen (org.kons. De unges orkesterforbund), Hugo Åsmul (Korpsnetts Ungdomsråd - KUR), kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, Bjørgulv Vinje Borgundvaag (styreleder Norsk musikkråd), Rita Hirsum Lystad (president Norges Musikkorps Forbund), Kjersti Tubaas (gen.sekr. Norges Musikkorps Forbund).

- Ordningen kommer godt med.

Generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli påpeker at ordningen kommer godt med.
– Vi ønsker at alle skal få oppleve gleden av å lære seg et instrument og spille sammen med andre. Nå tenker regjeringen nytt om hvordan vi kan få til akkurat det blant de yngste. Behovet er vesentlig større enn bevilgningen, men vi ser på dette som en lovende start.

Her kan du lese Norsk musikkråds sak om tildelingen