Nyheter  Fredag 14. april 2023

Nye instruksjonsfilmer om marsjering lansert

Etter at de sju første filmene i vår serie Grunnleggende marsjering har blitt over 20 000 ganger til sammen kommer nå endelig fire nye filmer til inspirasjon og glede. Sammen med det nye instruksjonsheftet gir filmene dere gode tips på veien til økt presisjon i marsjeringen når korpset skal ut i gata.

Det er fortsatt elementer som ikke er dekket, og nye filmer og flere instruksjonshefter er under planlegging. Noen vil sikkert savne sving og turn for eksempel. Det vil være opplagte temaer for neste runde med filmer. Men enn så lenge så er i alle fall fire nye filmer på plass. Filmer og hefte hadde ikke vært mulig uten mannskapene fra Norske Gardeveteraners Drillkontingent og støtte fra Dirigentløftet og Musikkens studieforbund. Alle filmene finner dere på samme siden som instruksjonsheftet (PDF for nedlastning), se lenke under her. Husk at det også er mulig å få hjelp med gjennomføring av regionale marsjeringsseminarer med erfarne instruktører. Ta kontakt med oss så ser vi hva vi kan få til.

Filmer og annet opplæringsmateriell