Nyheter  Torsdag 23. april 2015

Øvingstips for unge musikanter

Her har Mari og Bente samlet noen gode tips til hvordan du kan legge opp øvingen din.

Av: Mari Hauglum Bermingrud og Bente Illevold

Begynn å skrive noter for hånd på et noteark (kan lastes ned fra nett med et enkelt googlesøk):

 • Lag dine egne oppvarmingsøvelser og skriv ned
 • Lag dine egne tekniske øvelser og skriv ned
 • Lag din egen sang

Lag en liste over alle solostykkene du kan. Velg deg et stykke du vil lære utenat:

 • Sett opp et eget konsertprogram
 • Skaff deg informasjon om komponister og stykkene du spiller
 • Lag en konsert for familien din
 • Spill balkong/terrassekonsert for nabolaget

Improvisasjonsoppgaver:

 • Finn et bilde du synes er fint, morsomt, stygt, skummelt, spennende osv. Hvordan ville du spilt dette uttrykket og følelsene på instrumentet ditt? Spill bildet!
 • Finn et dikt eller en liten historie du liker, hvordan ville du fortalt denne med instrumentet ditt? Kan du lage en liten forestilling for familien din der du bruker instrumentet?
 • Lag filmmusikk! Finn en trailer eller en kort film på YouTube du liker godt, hvordan kan du lage musikk til denne? Kan du bruke andre ting enn instrumentet ditt som spennende lydeffekter også? Framfør for familien – husk popcorn!

Øvingsutfordringen Ling Ling workout:

 • Legg lapper med stykker du kan i en pose og forskjellige utfordringer i en annen pose. Eksempler på utfordringer kan være å spille stykket dobbelt så fort, spille med motsatt dynamikk (f = p og p = f), bytte om høyre og venstre hånd når du spiller, spill mens du tar knebøy, spill hele stykket på munnstykket, spill i halvt tempo, spill annenhver takt, spill med dobbelttunge, spill med motsatt artikulasjon (legato blir staccato osv.).
 • Trekk et stykke og en utfordring. Du skal nå spille dette stykket på måten som står på utfordringslappen. For eksempel: Amazing Grace men med staccato artikulasjon.
 • Lag deg en egen øvingsplan. Her fyller du inn hva du skal gjøre og krysser av for hver gang du har gjort det. En øveplan kan for eksempel se slik ut:
Oveplan