Nyheter  Torsdag 27. mai 2021

Smittevernrådene for korpsøvelser er oppdatert per 27.05.2021

De viktigste endringene er økning i antall som kan øve sammen, både innendørs og utendørs, og at endringen er lik for alle aldersgrupper.

I tråd med Trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan, har Norsk musikkråd oppdatert den generelle smitteveilederen for musikkøvelser fra og med i dag 27. mai.

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund har samtidig oppdatert rådene den det spesielle avklaringsdokumentet for korpsøvelser. Endringen gjelder første kulepunkt i avsnittet Plassering og øvingslokale, og går på antall som kan øve sammen både inne og ute. Endringen gjelder for både barn og voksne. Den nye teksten der er som følger:

«Hele korpset kan spille sammen på øvelsen. Voksne kan øve i grupper på inntil 20 personer innendørs, og inntil 30 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal, men hver gruppe må holdes adskilt med minst 2 meter avstand (innendørs og utendørs). Innendørs gjelder minst 1,5 meter avstand til siden og 2 meter i front, utendørs minst 1 meter. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.Barn og unge under 20 år kan hele korpset øve sammen. FHI anbefaler samme gruppestørrelse som for voksne. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand dersom det er til hinder for gjennomføring av aktiviteten.»

Hele dokumentet "Avklaringer for korps og drill" kan lastes ned via lenke nederst på siden. Under her finner dere også lenke til Norsk musikkråds nettside om smittevern. Der finner dere alltid den oppdaterte versjonen av hovedveilederen "Smittevern for musikkøvelser". Der finner dere også nedlastbare versjoner av både den og plakater for opphenging i øvingslokalene.

Norsk musikkråd - Smittevern for musikkøvelser

Avklaringer for korps og drill - 27.05.2021