Nyheter  Torsdag 13. januar 2022

Søknad redusert deltakeravgift Lyngdalskursene 2023

Som et ledd i vår inkluderingsplattform Korps for alle, har Korpsnett Norge mulighet for å tilby redusert deltakeravgift på Lyngdalskursene for at ikke økonomi skal hindre deltakelse på sommerkurs.

En del skolekorps dekker deler av deltakeravgiften for sine medlemmer. Denne støtteordningen skal ikke gå til å redusere korpsets andel, KUN til å redusere den andelen deltakeren i utgangspunktet skal betale.

Det er den enkelte deltaker/familie som søker ved å fylle ut og ende inn skjemaet under her. Søknader behandles fortløpende. Informasjon om søknad og resultatet deles ikke med utenforstående, heller ikke med korpset deltakeren kommer fra - med mindre søkeren selv ønsker det.

NB: Denne ordningen gjelder for deltakere opp til og med 19 år.

Søknadskjema redusert deltakeravgift Lyngdalskursene 2023

Denne ordningen gjelder for barn og ungdom til og med 19 år.

Hvem søker på vegne av deltakeren

NB: Mulighet for redusert avgift gjelder kun deltakerens egenandel. Dersom korpset dekker deler av deltakeravgiften reduseres ikke korpsets andel gjennom denne ordningen.

Det søkes støtte fordi
Har korpset en ordning med redusert deltakeravgift på sommerkurs fra før og i tilfelle hvor mye dekker korpset