Nyheter  Torsdag 6. oktober 2022

STATSBUDSJETTET: Viderefører full momskompensasjon for frivilligheten

Regjeringen foreslår å bruke 2,025 milliarder kroner på å sikre full momskompensasjon for idrett, kultur og frivillighet i 2023.

– Vi har valgt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheten i årets budsjett. Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor setter vi av et rekordhøyt beløp til full momskompensasjon neste år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,025 milliarder kroner til frivillige organisasjoner i merverdiavgiftskompensasjon.

– Vi vet at mange nordmenn får mindre å rutte med i tiden som kommer, men det skal ikke hindre barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter. Dette er en viktig ordning for lag og organisasjoner og derfor sikret vi full kompensasjon allerede fra 2021. Nå følger vi opp, sier Trettebergstuen.

Ordningen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner øker med 125 millioner kroner i forhold til 2022-budsjettet. Flertallet av de 22 000 mottakerne er små lokale lag og foreninger.

– Dette bidrar til at lokallag kan gjøre det de er best på, nemlig å skape gode møteplasser for deltakelse og aktivitet, framfor å bruke unødvendig tid på byråkrati og administrasjon, sier Trettebergstuen.