Nyheter  Onsdag 10. mai 2023

Stor interesse for marsjeringsfilmer og instruksjonshefte

Marsjeringssesongen er i gang, og det ser vi tydelig på tallene for de 11 filmene som så langt er publisert i serien Grunnleggende marsjering. Bare i løpet av de siste par ukene har over 1500 unike brukere hentet inspirasjon fra en eller flere av filmene.

Veteraner film ill

Medlemmer fra Norske Gardeveteraners Drillkontingent stilte opp som markører og eksempelkorps for både marsjeringsfilmene og instruksjonsheftet.

- Vi er svært fornøyde med at så mange henter inspirasjon fra filmene , sier musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Vi hadde klare forventninger om at filmene skulle komme til nytte. Men når vi ser at de samlet sett er vist over 23 000 ganger siden de første filmene kom ut for et par år siden, så er det faktisk i overkant av hva vi så for oss da vi begynte med dette. Opplæringsmateriell om marsjering har tross alt, enten vi liker det eller ikke, et noe begrenset publikum.

Utgangspunktet for å sette i gang prosjektet var en relativt tydelig utvikling over flere år med nedadgående interesse for å satse på marsjering / sluttet orden (SLO) i korpsene. Årsaken til det er sammensatt. Flere korps prioriterer andre aktiviteter høyere enn det å marsjere i gata. Samtidig har alltid marsjering / SLO vært et sentralt element i korpskulturen her til lands. Og det ligger en forventning dypt forankret i befolkningen om at korpsene skal marsjere i forbindelse med nasjonaldagen og andre større begivenheter. Den nedadgående interessen kan også ha med dirigentenes og instruktørenes kompetanse på området å gjøre.
- Profesjonaliseringen som skjer når det gjelder dirigenter og instruktører i korpsene er selvsagt et stort pluss, men siden den ordinære utdanningen vanligvis ikke inneholder noe om marsjering og SLO, er de prisgitt egen tilegnet kunnskap om temaet, forklarer musikksjef Jan Erik Helleren. - Der ingen av instruktørene eller dirigentene har sånn kunnskap fra før, skal det jo mer til for at marsjering få prioritet. Da blir det mer noe man må gjøre for å komme seg gjennom 17. mai, stevner osv.

Norge er et langstrakt land, og det er ikke alltid like lett å få tak i noen utenfra med kompetanse på feltet som kan bistå. Det å ha lett tilgjengelig materiell for nedlasting og avspilling på nett kan derfor være til god hjelp, og ut fra tilbakemeldingene som kommer er dette noe mange har ønsket seg. Så langt er det produsert 11 filmer og et instruksjonshefte til formålet, men det kommer mer.
- Det er fortsatt en rekke temaer som gjenstår før vi kan si oss ferdige med arbeidet, sier musikksjef Helleren. - SLO er et ganske omfattende område om man skal gå skikkelig grundig til verks. Planer og manus for flere filmer og hefter er under utarbeidelse. I mens så er det bare å ta for seg av det som er laget så langt.

Her finner du alt om serien Grunnleggende marsjering - filmer og instruksjonshefte

Grunnleggende marsjering instruksjonshefte 1 bilde

Instruksjonshefte 1

Det første instruksjonsheftet om marsjering ble publisert i januar, og lastes gjevnlig ned fra nettsidene våre. Heftet er et supplement til de 11 første filmene i serien, og går grundigere til verks med å forklare hvordan de enkelte elementene skal utføres og hvordan man bør øve på dem. I tillegg inneholder heftet en oversikt over begrepene og forklaringer på disse.

Filmer og hefte er produsert med støtte fra Dirigentløftet og Musikkens studieforbund.