Nyheter  Tirsdag 29. november 2022

PÅMINNELSE: Frist for å søke om utlånsinstrumenter til klassekorps 2023 er 15. januar

Går dere med planer om å etablere et klassekorpsprosjekt i grunnskolen, eller trenger prosjektet deres flere instrumenter? Søknadsfrist 15. januar er like om hjørnet.

Korpsnett Norge har, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, gleden av å kunne tilby en ny runde med utlånsinstrumenter til korps, skoler og kulturskoler som ønsker å starte opp med, eller allerede er i gang med klassekorpsprosjekter, men der det mangler instrumenter for å komme igang.

I ordningens formål heter det:

  • Utlånsordningens formål er å gjøre egnede instrumenter tilgjengelige for musikkorps, skoler og kulturskoler som ønsker å drive klassekorpsundervisning.
  • Ordningen skal stimulere til opprettelse av nye klassekorps.
  • Klassekorps skal styrke skolens musikkundervisning, styrke rekrutteringen til musikkorps og bidra til opprettelse av skolekorps i områder der dette ikke finnes.
  • Målgruppen for utlånsordningen er musikkorps, skoler og kulturskoler som trenger instrumenter til bruk i klassekorpsundervisning.

I søknadskriteriene står det blant annet:

  • Med klassekorps menes som utgangspunkt prosjekter der musikkundervisningen i grunnskolens 3. eller 4. klassetrinn gjennomføres på korpsinstrumenter, eller med korpsinstrumenter som en vesentlig hovedsatsing gjennom et helt skoleår. Andre klassetrinn eller klassesammensetninger med flere trinn sammen på fådelte skoler er også mulig.
  • Ordningen er organisasjonsuavhengig for korpsene, alle korps i landet kan søke.
  • Prosjekter som har fått tildelt utlånsinstrumenter fra oss tidligere år, kan søke om ny supplerende tildeling om det er behov for det.

________________________________________________________

MERK: SFO-/AKS-korps, det vil si opplæring som ikke inngår i skolens ordinære musikkundervisning, og prosjekter av kortere varighet, eksempelvis opplegg der korpset "overtar" musikkundervisningen i 4 eller 8 uker, faller utenfor ordningen. Innkomne søknader som gjelder slike opplegg blir dessverre ikke vurdert.

________________________________________________________

Instrumentene tildeles som utlån, og vil være gratis* for de som mottar instrumentene.

For at flest mulig prosjekter skal kunne komme igang, vil prosjekt der det allerede finnes noen tilgjengelige instrumenter lokalt, men der en del ekstra instrumenter er nødvendig for å komme i gang, bli prioritert.

Søknadsfrist: 15. januar 2023

  • Søknaden sendes til: korpsnett@korpsnett.no og merkes Klassekorpssøknad samt navn på søkerorganisasjonen i emnefeltet.
  • Både Søknadsskjema og Instrumentbehov-vedlegget må være med i eposten for at søknaden skal kunne behandles.

________________________________________________________

* Det er krav om forsikringordning (her finnes det ulike løsninger, og låntakeren velger fritt hvilken løsning man ender opp med). Det er også låntakeren som står for kostnadene som gjelder normalt, nødvendig vedlikehold og lagring av instrumentene.

Søknadsskjema, instrumentbehovskjema og veileder til søknad

Her finner dere alle de dokumentene dere trenger for å kunne søke om utlånsinstrumenter. Les veilederen nøye før dere søker.

Merk at både Søknadsskjema og Instrumentbehov-vedlegget må være med for at søknaden skal kunne behandles.