Nyheter  Torsdag 11. august 2022

Velkommen på laget, Tone!

Tone Sillah er tilsatt i 50% prosjektstilling som koordinator for inkluderingsarbeidet vårt. Tone kommer til jobben med solid korpsbakgrunn, og bred erfaring fra flere inkluderingsprosjekter i Norge og Sverige.

Tone Sillah hoyde 4 foto Charlotte Groth Nyyhus

Tone beskriver seg selv som "født inn i korps" med en far som var korpsdirigent. og det var naturlig å begynne i korps så fort hun ble gammel nok. Hun er utdannet musikklærer (adjunkt med opprykk) fra Hamar lærerhøgskole med slagverk som hovedinstrument. I tillegg til musikken ligger også inkludering hjertet hennes nær, og hun har vært prosjektleder for flere integreringsprosjekt i Norge og Sverige de siste årene. I 2015 gav hun ut metodikkboka "Musikk i uttaletreninga" som går ut på å bruke musikk, rytmikk og koordinasjon bevisst for å effektivisere språkinnlæringa. Boken blir i hovedsak brukt av lærere i voksenopplæringa som jobber med å lære innvandrere norsk.

Når så Korpsnett Norge utlyste et engasjement som koordinator for prosjektet Inkludering i korps, lå veien åpen for å kombinere to av hovedarbeids- og interesseområdene hennes.
- Som korpsdirigentdatter og musikkengasjert vekker jobben mange tanker omkring utvikling av korps som inkluderings- og integreringsarena, sier hun. - Jeg fikk være med og oppleve korpsenes glansdager og overgangen til synkende medlemstall hvor andre fritidsaktiviteter vant i kampen om barnas og ungdommenes interesser. Allikevel klarte korps å overleve på en måte som er beundringsverdig og som sier noe om hvor viktig korps er for Norges befolkning. Det er lett å tenke på 17. mai som korpsenes høydepunkt og hovedaktivitet. Men det er flere dager i året enn den ene og gjennom felles musisering skapes en fellesskapsfølelse uten at man trenger å bruke ord.

Tone mener korps er en unik arena for inkludering fordi musikkens språk er universelt.
- Jeg har sett korps som har klart å avspeile lokalmiljøet med et fargerikt felleskap. Korpset blir et naturlig samlingspunkt for barn og foreldre fra ulike deler av verden hvor alle har musikkgleden som felles utgangspunkt. Mitt håp og ønske er at det er denne fellesskapsfølelsen, som vi lettere oppnår gjennom musikk enn bare ved bruk av ord, som skal gjøre arbeidet med å rekruttere flere barn til korps lettere og ikke minst mer givende.

Vi ønsker Tone Sillah hjertelig velkommen til oss i Korpsnett Norge.