INSTRUMENTFONDET

Instrumentfondet er tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Fondet er i år på ca 13 millioner kroner. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter.

Søknadsfrist: 1. april

MÅLGRUPPE

Alle skolekorps i Norge kan søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.

Korps som ikke er medlem i NMF, kan også søke, men da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at det i disse dager er satt i gang en dugnad for å sette fokus på noen spesielle instrumenter, deriblant obo og fagott. Les mer på: Instrumenter i fokus. Skulle dere ønske komme i gang med eller styrke disse instumentene i deres korps, søk gjerne om støtte til disse instrumentene via Instrumentfond, og ta gjerne kontakt med oss for å kobles inn i nettverket.

Hva kan du ikke søke støtte til?

  • Instrumenter kjøpt før 1. januar i år
  • Reparasjon av instrumenter
  • Noter, uniformer og annet korpsutstyr

NB: Generasjonskorps og amatørkorps kan dessverre ikke søke midler fra Instrumentfondet med mindre de tilfredsstiller kravet om at 3/4 av besetningen er i alderen 7-19 år.

SØKNADSFRIST 1. APRIL

Søknad:

Instrumentfondet forvaltes av NMF og søknaden skal sendes til instrumentfond@musikkorps.no eller NMF Rogaland, Sandvigå 7, 4007 Stavanger.
Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden.
Dere kan også laste ned en oversikt over ofte stilte spørsmål med svar. Rapportfrist: 1. desember

Spørsmål: Ring 815 56 777 eller send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no