Nyheter  Mandag 2. september 2019

Lære bort, Lære best

KUR - Korpsnetts ungdomsråd inviterer til et praksisbasert kurs hvor du lærer av deg selv og andre deltagere!

Kom på kurset, ta med instrumentet og lær andre deltagere det grunnleggende for å kunne spille ditt instrument.

Sted: Kristiansand, kurssted kommer snart
Tidspunkt
: Lørdag 23. november - søndag 24. november
Påmeldingsfrist: 1. november
Aldersgruppe: ca 14 - 18 år

Når du lærer bort, så lærer du også best. Du kommer til å forfriske det grunnleggende på instrumentet ditt, som enten er glemt, eller lagret langt bak i hjernen. Du vil også lære hvordan å være leder. Vi skal gjøre øvelser som ender i at alle kan være gruppeleder for sitt instrument i sitt korps.

Nytten du får av dette kurset er moro, nye venner og masse ny, samt gammel kunnskap forfrisket.

KUR – Korpsnetts ungdomsråd vil tenne unge ildsjeler – og gi brensel i form av kompetansebygging, ansvar og konkrete oppgaver.

KUR dekker reise og opphold, det vil si at ALT er GRATIS!
For de som reiser langt, blir det mulig å ankomme fredag kveld.

NB! Vi oppfordrer til å melde seg på så fort som mulig, så vi får bestilt billetter og organisert reise på best mulig måte.

Påmelding til Lære bort, Lære best

NB! Kurset krever at du tar med instrument. KUR fikser evnt. tubaer og slagverk, slik at dere kun tar med munnstykke/stikker

Dersom du er under 18 år må du ha tillatelse fra foreldre/foresatte til å delta. Dersom du er over 18 år kan også annen nært pårørende oppgis.

Samtykke til fotografering/ video. Kryss av for godkjenning.