Nyheter  Søndag 3. mars 2019

Utlånsinstrumenter til klassekorps

1. april er frist for søknad om utlånsinstrumeter til klassekorps for oppstart høst 2019.

Korpsnett Norge og Korps i skolen har etablert en utlånsordning for korpsinstrumenter til bruk i klassekorps med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tildeling for høsten 2019 vil i hovedsak basere seg på redistribusjon av instrumenter dersom noen skoler med utlånsinstrumenter slutter med klassekorps eller de har betydelig lavere elevtall. Vi oppfordrer derfor alle som vil starte med klassekorps høsten 2019 til å søke om instrumenter også andre steder.

Vi kan også tilby oppstartsveiledning og lærerkurs. Ta kontakt på korpsnett@korpsnett.no for avtale.

Last ned søknadsskjema mm