TILSKUDD

Det finnes forskjellige nasjonale tilskuddsordninger som korps kan dra nytte av. De viktigste er Frifond og Voksenopplæring. Disse kan du lese mer om nedover på siden. Her har vi også sammenfattet en liste over andre aktuelle støtteordninger.

Vet du om andre tilskuddsordninger som vi ikke har på listen vår? Ta kontakt med oss - bruk kontaktskjemaet som du finner ved å trykke "Kontakt oss" opp til høyre på siden.

FRIFOND - kompetanse og aktivitet

Har du en god prosjektidé? Lokallag av landsomfattende organsiasjoner kan søke om 20.000 - 100.000 kr i støtte til kompetansehevende, ekstraordinære aktiviteter og samarbeidsprosjekter. 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år.

Søknadsfrist: 15. februar 2019

les mer...

INSTRUMENTFONDET - SØKNADSFRIST 1. APRIL

Instrumentfondet er tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Fondet er i år på ca 13 millioner kroner. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter.

Søknadsfrist: 1. april

les mer...

FRIFOND

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Korpsnett Norge tildeler flere hundre tusen kroner til seminarer og opplæringstiltak, kjøp av utstyr og lignende.

Søknadsfrist: 1. juni

les mer...

VOKSENOPPLÆRING

Musikkens studieforbund gir tilskudd til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

Kravet for å motta støtte er at dere er minst 3 personer over 14 år, og at opplæringen går over minimum 8 timer.

Søknadsfrist: 1. januar og 1. juli

les mer...

MVA-KOMPENSASJON

Mva-kompensasjon er en ordning for å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Søknadsfrist: 1. juni.

les mer...

GJENSIDIGESTIFTELSEN

Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende.

les mer...

GRASROTMIDLER

Grasrotandelen gir Norsk Tippings spillerne mulighet til å bestemme at 5% av deres spillerinnsats skal gå til et bestemt lokalt lag. Hvis dere deltar i denne ordningen, vil korpset deres motta 5 kr i Grasrotandel for hver gang en av spillerne som har valgt å gi sin Grasrotandel til deres korps spiller for 100 kr.

02.05.2011
les mer...

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen DnB NOR.

les mer...

FOND OG LEGATER

Det finnes et stort antall fond og legater dere kan benytte dere av. Å bruke litt tid på å få oversikt over dem, og fylle ut søknadsskjemaer kan gjøre korpset tusenlapper rikere.

les mer...

MUSIKANTBRUKET

Har du en god konsertidé og en god konsertproduksjon kan du søke om hjelp til å få den på veien.

les mer...

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

les mer...

KOMMUNALE TILSKUDD

Det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger i norske kommuner for lag og organisasjoner som har musikk som aktivitet.

les mer...
Utviklet av Imaker as