Nyheter  Torsdag 1. juni 2023

14 klassekorps og et skolekorps møtte Gardemusikken på Hønefoss

Det ble en våt, men flott dag med korps i fokus da 500 klassekorpselever fra 14 skoler i tre fylker, Hønefoss skolekorps, Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani og et tallrikt publikum møttes til klassekorpsfestival 23. mai.

Fellesnummer Honefoss foto Henrik Haugland Arnesen Ringerikes Blad 2

Det ble et stort øyeblikk for de 500 skoleelevene som fikk spille fellesnummeret Tinnsoldater av Jaime Carizzo sammen med "korpset til kongen", også kjent som Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani.

Det er skoleklasser fra 3. og/ eller 4. klassetrinn i grunnskolen som utgjør klassekorpsene. De får den ordinære musikkundervisningen på ordentlige korpsinstrumenter, og deltakelse på festival er en fin måte å avrunde året på. I år var det andre gang vi arrangerte festival på Hønefoss. Det arrangeres også festival på Ulefoss i Telemark og en mindre markering på en skole i Asker i år.

Kl. 10 på morgenen begynte bussene fra fjern og nær å ankomme AKA Arena på Hønefoss. De med lengst reisevei, elevene og lærerne fra Vang i Valdres, startet reisen for å nå fram i tide allerede tre timer tidligere.

Oving under tak i styrtregn foto Unni Faerovik Korpsnett Norge

Når regnet styrtet ned på morgenkvisten, var det praktisk med fellesøving under tak på tribunen.

Todelt program

Første del av dagen var forbeholdt klassekorpsene og bestod av øving på fellesnumrene og konsertstafett for hverandre. AKA Arena er utstyrt med tak over tribunene. Det kom svært godt med i styrtregnet på formiddagen. I stedet for å gjennomføre øving og konsertstafett nede på banen ble denne delen av arrangementet gjennomført oppe i tribunen under tak.

Det offisielle programmet startet etter lunsj med parade fra Søndre torg med Hønefoss skolekorps og Hans Majestet Kongens Gardes signal- og drilltropp. Deretter var det innmarsj på stadion med presentasjon av hvert enkelt deltakerkorps, to fellesnummer for klassekorpsene og drilloppvisning med Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani, før det hele ble avsluttet med fellesnummeret Tinnsoldater der også Gardemusikken var med.

Uten mat og drikke...

Mat må selvsagt til, og ingen korpsfestival uten pølser, is og noe å slukke tørsten med. Denne gangen gikk det med nesten 40 kilo wienerpølser med tilbehør, 580 juicekartonger og like mange ispinner da de til sammen 586 klassekorpsmusikantene, lærerne og foreldrene som deltok på festivalen skulle innta lunsjen. Serveringen stod Hønefoss Ballklubb for. De sørget også for at publikum, som hadde møtt opp i stort antall, fikk muligheten til å handle kaffe og noe å bite i.

Hallingby skole foto Henrik Haugland Arnesen Ringerikes Blad

Klassekorpset ved Hallingby skole på vei inn på AKA Arena

Skolene som deltok på Hønefoss

 • Linderud skole - Oslo
 • Furuset skole - Oslo
 • Vang barne- og ungdomsskule - Valdres, Innlandet
 • Vestre Slidre skule - Valdres, Innlandet
 • Nord-Aurdal barneskole - Valdres, Innlandet
 • Bagn skule - Valdres, Innlandet
 • Tyristrand skole - Ringerike, Viken
 • Benterud skole - Ringerike, Viken
 • Hallingby skole - Ringerike, Viken
 • Vang skole - Ringerike, Viken
 • Veien skole - Ringerike, Viken
 • Helgerud skole - Ringerike, Viken
 • Ullerål skole - Ringerike, Viken
 • Ringerike Montessori - Ringerike, Viken
HMKG Honefoss foto Henrik Haugland Arnesen Ringerikes Blad

Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani

Bakgrunn

I 2022 mottok Korpsnett Norge en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,8 millioner kroner fordelt over tre år. Med et totalbudsjett på cirka 4,2 millioner kjøper organisasjonen inn og låner ut instrumenter til prosjekter over hele landet, det arrangeres kurs og fagdager for lærere og ledere og i tillegg arrangeres festivaler flere steder årlig i samarbeid med lokale aktører.

Honefoss skolekorps

Medarrangør Hønefoss skolekorps på vei inn på arenaen.

Samarbeid

- Uten gode samarbeidspartnere hadde et så stort arrangement ikke latt seg gjennomføre, fastslår musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren. - Hønefoss skolekorps (tidligere Veien og Helgerud skolekorps) og Hønefoss Ballklubb var medarrangører da vi gjennomførte den forrige klassekorpsfestivalen på Hønefoss i 2018, og de var heldigvis ikke vanskelige å be denne gangen heller. Vi synes jo det er litt ekstra artig at et så spesielt korpsarrangement arrangeres i så tett samarbeid med en fotballklubb.

Økonomien som skal til er også et løft for alle parter, og det er midler fra Sparebankstiftelsen DNB som gjør at Korpsnett Norges nasjonale klassekorpsprosjekt har mulighet til å gjennomføre slike festivaler flere steder hvert år, i tillegg til å låne ut instrumenter til stadig flere nye prosjekter i landet . - Samtidig har lokale sparebankstiftelser i regionen også bidratt sterkt for at klassekorps, eller klasseorkester som er det lokale begrepet, har utviklet seg til et så omfattende tiltak som det har blitt i Ringerike kommune. De lokale stiftelsene bidro denne gangen med busstransport for de lokale skolene. Det er vi selvsagt veldig glade for, avslutter musikksjef Helleren.

Samarbeidspartnere klassekorps 1