Nyheter  Tirsdag 7. april 2015

Artikkel 4: Tips til en god øvingsøkt

Av: Bente Illevold

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

- Benjamin Franklin

Dette sitatet synes jeg er svært betegnende for undervisningssituasjoner og korpsdrift, engasjement, eierskap og samhandling er suksessfaktorer. Slik det er nå faller mye ansvar på musikanten selv, og vedkommende må i enda større grad enn tidligere være sin egen lærer. Jeg vil nå liste opp noen faktorer og perspektiver som bør ligge til grunn for en god øveøkt, og deretter komme med eksempler på hvordan en typisk øvingsøkt ser ut for min del. Til slutt kommer en oversikt over gode online ressursbanker som kan være nyttig å sjekke ut.

 • Man blir ikke flink til å spille uten at man er en god øver, både i tid og kvalitet.
  • Jmf. artikkel 1. Det må være et sunt forhold mellom kvantitet og kvalitet, vi trenger begge deler. Definert som effektiv øving.
 • Ha et mål for øveøkta (hvor lenge skal du øve, hva skal du øve på, og hva skal du få til?)
 • Du er din egen lærer, og du må planlegge, gjennomføre og vurdere øvingen din.
  • De fleste vil alltid tilbringe mest tid på instrumentet alene, og ikke under kyndig veiledning. Da handler det om å lage en god plan, og ha godt fokus underveis i øveøkta. Det å ta opptak av seg selv er veldig verdifullt! Se artikkel 1 for flere tips.
 • Det er få ferdigheter som overførbare, du må øve spesifikt på det du vil forbedre.
  • Tidligere har man trodd på overføring, at ved å mestre oppgaver som ligner på hverandre vil man utvikle seg på alt. Men blir du bedre i F#-dur av å øve i Bb-dur? Utvikler du registeret om du aldri øver i høyden eller dybden? Du må øve spesifikt på det du vil utvikle.
 • Konsentrasjon og fokus er overførbart.
  • Har du god evne til å arbeide konsentrert kan dette overføres også til øving.
 • Tilstedeværelse og fokus er essensielt for å få en god og effektiv utvikling.
 • Vær tilstede med kropp, hode og sanseapparat – legg merke til hva som skjer mens du øver.
 • Husk at ørene er vår viktigste sans når det kommer til musikkutøvelse.
 • Vær også bevisst i forhold til egen dagsform, kanskje har du hatt en lang dag på skole eller jobb. Kanskje skal du planlegge innholdet i øvingsøkta etter hvordan du føler deg? Still deg selv spørsmålet, hva trenger jeg i dag?

Bentes øvetips:

 • Når jeg begynner å øve har jeg alltid en plan for hva jeg skal gjøre og hvor lenge jeg skal øve.
 • Jeg sørger for å være innom alle «basisferdigheter» hver dag, men jeg gjør sjelden de samme øvelsene. Det er fordi jeg tror på variasjon, og at jeg raskt mister fokus når jeg øver på ting jeg kan altfor godt/har gjort mange ganger.
 • For meg på eufonium består basisferdigheter av dette:
  • Fleksibilitet – øvelser på naturtonerekka
 • Skalaer – alle tonearter med ansats og legato, to eller tre oktaver (varier øvelsene)
 • Registerøvelser – sanger i pedalregistret og i to- og trestrøken oktav
 • Tungeteknikk – enkelttunge, dobbelttunge og trippeltunge
 • Tekniske etyder – bladlesing og musikalitet
 • Dynamikk – husk å øve i alle styrkegrader
 • Repertoar – stykker jeg ønsker å lære meg/skal spille på konsert
 • Jeg øver aldri på det samme for lenge, men varierer mellom øvelsene for å ikke gå lei eller bli for sliten. Det er fint med et avbrekk og deretter komme tilbake til ting. Unngå å kjøre deg fast, da skaper du negative følelser.
 • Jeg tar en pause når jeg mister fokus – det avhenger av dagsform hvor god konsentrasjon jeg har.
 • Jeg er (nesten) alltid glad når jeg øver – gleder meg over hvor heldig jeg er som får drive med musikk!

Online ressursbanker:

 • https://www.smartmusic.com/
  • Stor online ressursbank med de fleste av verktøyene du trenger for å utvikle deg. Blant annet akkompagnement til de fleste standardverker på alle instrumenter. Gratis for skoler og skolekorps fram til 30. juni 2020.
 • www.plattform12.com
  • Progressivt undervisningsopplegg og metodebank for flere instrumenter (rettet mot musikanter fra nybegynner til videregående skole)
 • · https://www.playwithapro.com/
  • Mulighet til å kjøpe online spilletimer med noen av verdens beste instrumentalister og pedagoger
 • · Hal Leonards kanaler på Youtube
  • Her ligger veldig mange av selskapets arrangementer ute med gode innspillinger og partitur. Spiller korpset ditt noe av dette anbefaler jeg å sjekke ut kanalene, lytte og spille til
 • · https://imslp.org/wiki/Main_Page
  • Samling av gratis noter (uten rettigheter) for PDF nedlastning. Metodebøker og repertoar