Nyheter  Fredag 22. september 2023

Dirigentkonferansen XL 2023 - med påfølgende Workshop-helg

Dirigentløftet inviterer i år til en ekstra stor Dirigentkonferanse for hele det klassiske musikkfeltet, og vi i Korpsnett Norge er samarbeidspartner for satsingen. Konferansen etterfølges av en workshophelg om inkluderende metoder.

5019 dirigentkonferansen 2023 vrs2

Dirigentkonferansen XL 2023

I serien av årlige dirigentkonferanser inviterer vi denne gang til en møteplass som ikke bare henvender seg til dirigenter av alle slag, men til alle i det klassiske musikkfeltet som er opptatt av spørsmål om tradisjon og fornyelse i repertoar, framføring og formidling, og om inkludering og mangfold.

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Tid: Fredag 20.oktober 10.00-15.00

Program:

10:00 Velkommen og kunstnerisk innslag

10.15 Change – Threat or opportunity?
Paul Hughes

10.45 Om formidling og nytt repertoar
Peter Herresthal, Catharina Roos Bilsbak, Rolf Gupta, Ron Davis Alvarez og Kjetil Almenning

12:00 Lunsj

12:45 Gode løsninger gjennom samarbeid på tvers
Stephan Barratt-Due, Barratt Due musikkinstitutt, Majken Wærdahl, Fargespill, Kristin Reigstad, Trondheim Kammermusikkfestival og Talent Trondheim

13:30 Call for change

 • Innledning ved Cathrine Winnes
 • Kjønnsforskning om dirigenter, Hanna Howard Andresen
 • Bedre dirigentundervisning i videregående skoler, Margethe Ek
 • Det nye norske orkesterrepertoaret, Marcus Paus

I etterkant av konferansen inviteres det til pizza & snakk før workshophelg. Det vil også bli anledning til å delta på etableringen av et nettverk for kvinnelige dirigenter.

Workshophelg: Inkluderende metoder

5019 workshop 2023 vrs3

Dirigentkonferansen etterfølges av en workshophelg åpen for studenter, lærere og dirigenter som vil ha påfyll av verktøy og metoder i arbeidet med å inspirere barn og unge. Her er det mulig å delta på en eller flere sesjoner.

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Tid:

 • Fredag 20.oktober 17:00-21:00
 • Lørdag 21.oktober 10:00-17:00
 • Søndag 22.oktober 10:00-15:00

Temaer gjennom helgen (delvis parallelle sesjoner):

 • Musikkens og ensemblenes kraft, Sascha Goetzel og Ron Davis Alvarez
 • Storytelling from the Orchestra, Ron Davis Alvarez
 • Hvordan undervise så alle forstår og engasjeres?, Majken Wærdahl
 • Helhetlig musikkundervisning gjennom musikkens byggesteiner, Annmari Wangin
 • Ungdom i ensembler og unge ledere - ulike praksiser og undersøkelser, Vegar Vårdal med flere
 • Repertoararbeid i orkesterbransjen, Paul Hughes
 • Orkesterøvelse i praksis, Ron Davis Alvarez
 • Alle med – Hva legger vi i det? Gåsehudprosjektet, Berit Cardas
 • Lekende musikkteori for ensembler, Carsten Viuf
 • Sirkelsang, Elisabeth Anvik- Workshop i moderne kunstnerisk lederskap, Sascha Goetzel
 • Building the Room: Creating an Environment Where All Can Thrive, Anthony Trecek-King
 • Utdanningsstafett- Ensembleforberedende tilbud der man blir kjent med instrumenter på en leken måte, Annmari Wangin
 • Dirigentkurs for kulturskolelærere, Sascha Goetzel
 • Inkluderende metoder i innstudering av musikk, Thulani Maluleka og Birgitte Grong

Fullt program for workshophelgen og påmelding i lenken nederst på siden

Lenke til program og påmelding