Nyheter  Tirsdag 15. desember 2020

Forsvarets musikk og Korpsnett Norge med langsiktig samarbeidsavtale

Korpsnett Norge og Forsvarets musikk har i dag signert en avtale om samarbeid på en rekke områder. Avtalen gjelder for perioden 2021 til og med 2025, og NM i marsjering, klassekorpsfestivaler og gjensidig arbeid for å rekruttere til korpsbevegelsen, er blant hovedelementene.

Forsvarets Mus 1

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, og sjef for Forsvarets musikk, oberstløytnant Pål Wilhelm Magnussen, signerte i dag samarbeidsavtalen for perioden 2021 - 2025.

En gledens dag
- Dette er en gledens dag for oss i Korpsnett Norge, fastslår styreleder Morten Skaarer. - Vi har jobbet med å få på plass denne avtalen over litt tid, og den gir våre medlemskorps, og på flere områder også hele resten av korpsbevegelsen en mulighet for økt rekruttering og nysatsing. Avtalen gjør at vi kan tilby medlemmene våre rimeligere tilgang til konserter og arrangementer i regi av Forsvarets musikk, i tillegg til at det ligger en rekke muligheter for lokalt samarbeid der. Det kan være snakk om bidrag fra et av forsvarskorpsene i lokale rekrutteringsopplegg, det kan være tilbud om å overvære åpne prøver i forkant av konserter og mye annet.

Forsvarets Mus 16

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer

Klassekorpsfestivalene

Korpsnett Norge har gjennom flere år tatt initiativ til, og vært arrangør eller støttespiller for klassekorpsfestivaler over hele landet. Disse arrangementene gir de som enda ikke har begynt i korps en mulighet til å få oppleve samspill med andre klassekorps, inspirerende møter med profesjonelle musikere og alt annet man forbinder med stevner og festivaler for "ordentlige" skolekorps. - Disse festivalene er nå kommet med i avtalen med Forsvarets musikk, og gjør at vi får muligheten til å videreføre denne viktige delen av rekrutteringsarbeidet vårt med deltakelse fra profesjonelle korps på høyeste nivå, sier Morten Skaarer. - Det er en flott opplevelse å se samspillet mellom de profesjonelle og de aller ferskeste musikantene, og se hvor stort alvorlig alle parter legger i dette.

Forsvarets Mus 15

Sjef for Forsvarets musikk, oberstløytnant Pål Wilhelm Magnussen

Viktig også for Forsvarets musikk

Det er ikke bare vi i Korpsnett Norge som er fornøyde med å få denne avtalen i havn.
- Forsvarets musikk er glad for at vi har fått til en slik avtale med Korpsnett Norge, sier sjef for Forsvarets musikk, oberstløytnant Pål Wilhelm Magnussen. - Forsvarets musikk har som en av sine hovedoppgaver å fungere som brobygger mellom Forsvaret og samfunnet gjennom all sin virksomhet. Derfor er det da viktig at FMUS har god kontakt med "grasrota" i norsk musikkliv - nemlig skolekorpsene og amatørkorpsene. Gjennom avtaler med aktører i korpsbevegelsen så bidrar FMUS til kvalitet, utvikling og rekruttering.

NM i marsjering

I avtaleperioden skal NM i marsjering arrangeres på Akershus festning så langt det er mulig ut fra de til enhver tid rådende omstendighetene. Det er lagt opp til festkonsert i forbindelse med premieutdelingen der et av forsvarets korps vi bidra. Det er også aktuelt å få med et eller flere av forsvarets korps i oppmarsjene som planlegges. Mer om hvem, hvor, hvordan og når kommer når programmet slippes på nyåret.
- Denne delen av avtalen har jo vært kjent en stund. Å få Forsvarets musikk med som samarbeidspartner for NM i marsjering, er noe vi har jobbet med over lang tid. De er selve tradisjonsbæreren på området, og når vi i tillegg får muligheten til å la selveste Akershus festning danne rammen rundt NM i årene som kommer, så er det all grunn til å tro at NM i marsjering vil løftes opp til et nytt nivå, avslutter styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.