Nyheter  Onsdag 7. april 2021

Gjenåpning: Ingen planer for kor og korps

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge ble lagt frem for Stortinget i dag. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen blir oversett igjen.

CF Wesenberg Bjorgulv Vinje Borgundvaag

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, er skuffet over at breddekulturen forblir glemt av regjeringen.

Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, uttaler Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Ønsker likebehandling av idrett og kultur
Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.
- Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses. Vi sendte innspill til Kulturrådets gjenåpningsplan i slutten av januar, men har ennå ikke sett snurten av den endelige planen. Jeg frykter at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, også blir det siste som får åpne, sier han.

Gjenåpning krever penger i kassa
Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, kiosksalg m.m., forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet. Derfor peker musikkfrivilligheten på det som avgjørende at regjeringen kompenserer for bortfalte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheten skal være i stand til å gjenåpne.
- Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også, fastslår Borgundvaag.

Ber om Inntektssikring
Norsk musikkråd tar til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner. Nå ber Bjørgulv Vinje Borgundvaag politikerne lytte til de frivillige musikkorganisasjonene.
- Statsministeren beklaget fra talerstolen i dag at man ikke har mulighet til å gi forutsigbarhet i en situasjon drevet av smitteutviklingen. Men det finnes måter å skape mer forutsigbarhet, også til aktører som oss. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien. Vi starter en gradvis gjenåpning av samfunnet – det er vi glade for. Men arrangementer krever planlegging - vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs, avslutter han.