Nyheter  Tirsdag 12. mai 2020

Klare forventninger til Stortingets behandling av krisepakken

I dag tirsdag 12. mai legger regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. Korpsnett Norge har klare forventinger til at Stortinget plusser på pakken kulturministeren la fram før helgen. En milliard i samlet kompensasjon til idrett og frivilliget er ikke på langt nær nok til å dekke opp tapene. Bare korpsene alene har beregnet inntektsbortfall på 200 millioner kroner denne våren.

Styreleder i Korpsnett Norge Morten Skaarer lytter til kulturminister Abid Raja bredde

Styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer, lyttet nøye til budskapet fra kulturminister Abid Raja.

- Kulturminister Abid Q. Raja lyttet på oss, og lagt inn en rekke nye områder det kan søkes dekning for i ordningen, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Korpsnett Norge er glade for at regjeringen nå har sett hvilken alvorlig situasjon våre medlemskorps befinner seg i. Krisepakken som opprinnelig lå på bordet bommet, som vi har påpekt en rekke ganger, fullstendig på korpsene. Med pakken som nå er foreslått vil vi i langt større grad kunne unngå nedleggelser av korps. Det er viktig både for lokalmiljøene, musikk- og kulturlivet i Norge og ikke minst for korpsene selv.

Betydelige forbehold
Samtidig tar Skaarer betydelige forbehold mot å tro at beløpet som avsettes er nok til å dekke behovet.
- Nå økes rammene til en milliard for idrett og frivillighet samlet for hele perioden fra 12. mars til 15. juni. Men økningen er bare på 300 millioner kroner fra de opprinnelige 700 millionene, og ettersom inntektsbortfallet fra loppemarkeder, basarer, kiosksalg og andre liknende aktiviteter nå skal inkluderes i ordningen, og den samtidig omfatter hele frivillig sektor, idretten inkludert, er det all grunn til å tro at totalrammen nå blir altfor liten. Endringen i ordningen vil med stor sannsynlighet også føre til at langt flere kommer til å søke.

Korpsene kan få opptil 70 prosent av de samlede tapene dekket, men dersom søknadene overstiger midlene som er avsatt, vil det bety ytterligere avkortninger for søkerne. Skaarer minner om at korpsene alene taper 200 millioner kroner før sommerferien.

- Dette er penger korpsene trenger for å klare seg også utover høsten og vinteren som kommer. Med signalene om avkortning ned til 70 prosent dekning, og ytterligere avkortning om det søkes om mer enn rammen som avsetter, er
det all grunn til å tro at det fortsatt mangler mye for å dekke opp behovet, avslutter Morten Skaarer, som setter sin lit til at opposisjonen vil plusse på
rammene ytterligere.

Også Norsk musikkråd har store forventninger til revidert nasjonalbudsjett:

Les saken fra Norsk musikkråd her