Nyheter  Fredag 4. mars 2022

Korpsnett Norge tar sterk avstand fra Putin-regimets invasjon i Ukraina

De brutale, meningsløse og absurde handlingene vi nå ser i Ukraina er ene og alene Putin og hans regimes ansvar. Vi i Korpsnett Norge oppfordrer alle våre medlemmer til å slutte opp om de humanitære organisasjonenes arbeid for å berge liv.

Ukrainas flagg

Fellesaksjoner

Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund er i dialog om mulige fellesaksjoner for hele korpsbevegelsen.
- Vi mener det er viktig at hele korpsbevegelsen blir invitert med, slik at vi alle står sammen om budskapet, fastslår styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer. - Vi har fått flere innspill fra medlemskorpsene og kommer tilbake til fellesaksjoner ganske snart.

Støttekonserter

I mellomtiden oppfordrer Skaarer korpsene til å støtte opp om de humanitære organisasjonenes arbeid for flykningene i Ukraina og landene rundt.
- Katastrofen er et faktum i Ukraina og flykningestrømmen er enorm, med de konsekvensene det har for hele regionen. Og korpsene kan hjelpe til med innsamling av penger gjennom for eksempel å arrangere støttekonserter der inntektene går til det humanitære arbeidet.

Mange uskyldige russere

- I vår organisasjon står inkludering som en av de fremste fanene. Nå ser vi dessverre tegn på at også uskyldige russere og hviterussere angripes og trues, både her til lands og ellers i verden. Vi leser om russiske barn som utsettes for hets på skolen her i Norge. Jeg har en forventning om at vi alle klarer å skille mellom Putin-regimets forferdelige angrepskrig, og russiske og hviterussiske skolebarn og deres familier i Norge. Husk at mange russere også er motstandere av Putin-regimet og krigen som utspiller seg. Men det er krevende for dem å uttrykke det fullt ut av frykt for sikkerheten til familiene i hjemlandet. Så ta vare også på dem, oppfordrer Skaarer til slutt.