Nyheter  Tirsdag 26. november 2019

Korpsnett og Creo med ny anbefalt dirigent/instruktøravtale

Korpsnett Norge og Creo - Forbundet for kunst og kultur, som med sine 9000 medlemmer er landets største kunstnerorganisasjon, har blitt enige om ny anbefalt avtale for ansettelse av dirigenter og instruktører i korps og ensembler.


Standardavtalen som vi anbefaler alle våre medlemskorps å ta i bruk, er laget for å hjelpe korpsene/ensemblene og dirigentene/instruktørene med å komme fram til ryddige avtale- og ansettelsesforhold.

I tillegg til selve avtalen er det også utarbeidet et utkast til arbeidsbeskrivelse. Det er også lagt ved oppdaterte lønnsvilkår for KS-området (kommunal sektor) og et beregningsskjema for beregning av stillingsstørrelse.

Korpsnett Norge er svært fornøyd med at vi har fått på plass dette i godt samarbeid med Creo - forbundet for kunst og kultur. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og forhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av musikere og andre kunstnere overfor både statlig og kommunal sektor, de profesjonelle orkestrene, korpsene og korene, teatre og andre arbeidsgivere.

Les mer og finn avtale og skjemaer her