Nyheter  Fredag 17. juli 2020

Krisepakke 2 er klar og kan søkes på

– Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Det har tatt sin tid, men nå er regelverket klart og godkjent av ESA - EFTAS overvåkingsorgan. Etter at den første ordningen bommet kraftig med tanke på musikkorpsenes behov, har Kulturdepartementet lyttet til organisasjonene og endret reglene for hva som kan dekkes av ordningen.

Krisepakke 2 gjelder i perioden 12. mars til og med 31. august 2020, og søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Ordningen for frivillighet og idrett dekker nå en rekke inntektstap sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Det har også blitt enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes fortsatt ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også musikkorpsene.

– Vi har lyttet til erfaringene fra forrige runde. Jeg er dypt imponert over kreativiteten og engasjementet som disse sektorene har opprettholdt til tross for koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding. – Ingen ordning vil eller skal kompensere alle tap som følge av situasjonen, men jeg mener vi har fått til gode ordninger som gjør at både kultursektoren, frivilligheten og idretten står bedre rustet til å ta opp igjen sin aktivitet nå som samfunnet etter hvert åpnes.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

Søknadsfristen er satt til 15. september.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Søknadsskjemaet for kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten er åpnet og lenke til siden følger under her.

Mer info og søknadsportal finnes her på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet