Nyheter  Mandag 13. mai 2019

Kurs for unge tillitsvalgte

KUR, som er Korpsnett Norges nasjonale ungdomsråd, gjennomførte det aller første kurset for unge tillitsvalgte helga 27. - 28. april. På timeplanen stod blant annet temaer som korpsdrift, hva det vil si og være tillitsvalgt, og hvorfor vi trenger tillitsvalgte.

13 ungdommer fra Oppland, Oslo, Buskerud og Telemark deltok på helgekurset. Målet med kursene er å få flere ungdommer til å engasjere seg i driften av korpsene, og det var i alle fall ingen mangel på engasjement hos kursdeltakerne. Leder i KUR - Korpsnetts ungdomsråd, Asle Ydestad Tellefsen var storfornøyd med samlingen. Han både håper og tror kurset gir resultater i tiden som kommer.

KUR kurs for unge tillitsvalgte

KUR - Korpsnetts ungdomsråd holdt det aller første kurset for unge tillitsvalgte i forbindelse med landsmøtehelgen i Bø 27. og 28. juni.

- Først og fremst ønsker jeg selvfølgelig at de som var med på kurset, skal komme tilbake til korpset sitt med en ny ide om hvor viktig representering og tillitsvalgtsarbeid er, sier Asle Ydestad Tellefsen. - Jeg håper også at de som var med på kurset kan bruke det de lærte til å utvikle korpset sitt, slik at medlemmenes stemmer alltid blir hørt i viktige sammenheng.

KUR - Korpsnetts ungdomsråd har selv stått som arrangør av kurset, og KUR-lederen håper at det har gitt medlemmene viktig erfaring de kan ta med videre.

Lære å arrangere

- Målet med KUR er at det skal være et selvdrevent organ, som skal utvikle seg selv, lære opp seg selv og vokse av seg selv. Dette må selvfølgelig skje gjennom kursing slik som dette, og det er derfor essensielt viktig at den første generasjonen av KUR lærer å bli så gode arrangører som mulig, slik at de kan lære opp kommende generasjoner. Så jeg håper å se at dette første kurset har gitt KUR en god ide om hvordan det er å arrangere kurs, slik at de kan lære og vokse av det.

Etter kurset evaluerte deltakerne innholdet og tilbakemeldingene var gode.

- Jeg har lest gjennom alle evalueringene mange ganger, og prøver å ta til meg alt vi fikk ut av det, slik at vi bare kan bli bedre. Det virker som om mesteparten følte at kurset var nyttig, og uansett lærte alle noe nytt de ikke hadde tenkt over før, om det var om lokaler, tillitsverv eller organisasjonspolitikk.

Inkluderende

- Det varmet å se hvordan de som allerede er i KUR gjorde det de kunne for å inkludere de andre deltakerne, og hvor gode de var til å formidle det de hadde på hjertet. Jeg synes det gikk veldig, veldig bra og jeg tror dette bare er starten.

Asle Ydestad Tellefsen tror den viktigste oppgaven for KUR frammover blir å vokse.

- Vi trenger enda flere medlemmer, og vi vil at alle skal bli inkludert. En av disse oppgavene kommer gjennom ambassadørsystemet KUR jobber med å sette opp, og jeg har stort håp om at det kommer til å hjelpe med å knytte alle medlemsorganisasjonene våre sammen.

Han ser også behov for å styrke kommunikasjonen mellom KUR og medlemskorpsene i Korpsnett for å i det hele tatt lage et slikt ambassadørprogram.

- Så jeg tror de to store stikkordene er kommunikasjon og vekst, avslutter Ydestad Tellefsen.

Deltakerne på KUR-kurset fikk også delta på landsmøtet, enten som delegater for eget korps, eller som observatører. En nyttig erfaring på veien til å bli gode unge tillitsvalgte i sine respektive korps.