Nyheter  Onsdag 14. april 2021

OSLO KOMMUNE: Mulig å gjennomføre korpsøvelser for barn og ungdom utendørs

Barn og unge får igjen delta på fritidsaktiviteter utendørs i Oslo. Det varslet byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag 14. april.

Det gis noen unntak i avstandskravene som innebærer at barn til og med ungdomsalder kan unntas fra kravet om en meters avstand der det trengs for å bedrive utendørs aktivitet.

Alle over ungdomsskolealder som deltar i fritidsaktiviteter må fortsatt holde minst én meter avstand til andre.

Øvrige tiltak i Oslo videreføres i ytterligere to uker framover, så det vil fortsatt være forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for alle en stund til.

OPPDATERING 14. april kl 18.00:

Vi ser at det er en diskusjon rundt antallet barn og unge som kan øve sammen utendørs. I de nå oppdaterte retningslinjene fra Oslo kommune er det spesifisert utendørs idrettsaktivitet og et max antall deltakere på 10 + voksne som trengs for å gjennomføre treningen. Det samsvarer ikke med det som ble sagt på dagens pressekonferanse. Selv om vi forutsetter at det ikke skilles mellom idrett og andre fritidsaktiviteter, alle barn og unge driver tross alt ikke med idrett, har vi bedt om en ytterligere avklaring rundt hva som menes.

Vi kommer tilbake med presiseringer når disse er klare.